Nowe zasady: Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma, Praca, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Dnia 1 stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Nowe przepisy ułatwiają przedsiębiorcom możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Tylko ich dotyczy obowiązek wykazania tzw. efektu zachęty. Wnioskując o dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego za okresy począwszy od 1 stycznia 2015 r. muszą oni wykazać wzrost netto zatrudnienia ogółem ( a nie jak dotychczas wzrost netto zatrudnienia ogółem jak i wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych).

Z początkiem 2015 r. weszło także w życie nowe rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, które wprowadziło przepisy przejściowe wskazujące okres sprawozdawczy, od którego stosuje się nowe przepisy oraz formularze właściwe w przypadku dokonywania korekt formularzy INF-D-P oraz Wn-D.

W załącznikach do rozporządzenia (stanowiących wzór formularzy INF-D-P oraz Wn-D) zmieniono objaśnienia w związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (szczegóły znajdziesz w moim blogu >>).

Należy pamiętać, iż jeżeli pracodawca korzystał z miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przed dniem 1 stycznia 2009 r. to może on nadal korzystać z miesięcznego dofinansowania bez wykazywania efektu zachęty.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: