Dekret Bieruta czyli Dekret Warszawski

Autor: Redakcja w kategorii: Administracja, Wywłaszczenia i reprywatyzacja

Dekret Bieruta to akt, na mocy którego na własność gminy m.st. Warszawy przechodziły wszelkie grunty w przedwojennych granicach miasta. Został on wydany 26.10.1945 roku przez Krajową Radę Narodową.

Ówczesna władza wywłaszczenie uzasadniała zniszczeniami, jakie pozostawiła II wojna światowa w Warszawie, oraz oczywiście potrzebami mieszkańców.

Dekret Bieruta przewidywał wynagrodzenie, czy może lepiej – rekompensatę za utraconą własność. Było to tzw. prawo własności czasowej. Formalnie można było się ubiegać o nie,  lecz niestety w większości działania te skazane były na niepowodzenie.

Dzisiaj, wykorzystując różne drogi prawne, można próbować albo odzyskać własność albo uzyskać odszkodowanie za nieruchomości zabrane na mocy Dekretu Bieruta. Więcej na ten temat przeczytasz w moim blogu pt. Wywłaszczenia.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: