Czy wspólnikiem spółki jawnej może być spółka z o.o.?

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma, Spółki

Spółki jawne często są kojarzone z osobami fizycznymi i to pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa. Nie zawsze jednak tak jest. Wspólnikiem spółki jawnej może zostać także spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pamiętać trzeba, że tylko spółki jawne osób fizycznych mogą prowadzić księgi przychodów i rozchodów, jeśli ich przychód nie przekroczy 1.200.000 euro. 

Spółka jawna, której wspólnikiem ma być spółka z o.o. będzie więc zobligowana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez względu na wysokość przychodów.

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość zakładania spółek z o.o., w których wszystkie udziały przysługują jednemu wspólnikowi tzw. jednoosobowych spółek z o.o. Taka spółka jako osoba prawna może zostać także wspólnikiem spółki jawnej.

Natomiast trzeba pamiętać, że w związku z taką konstrukcją wiążą się pewne zaostrzenia w dokonywaniu pewnego rodzaju czynności. W przypadku gdy wspólnik taki jest zarazem jedynym członkiem zarządu czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką będzie wymagała formy aktu notarialnego, a o każdym dokonaniu takiej czynności notariusz będzie zawiadamiał sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego.

Sytuacje mogą być przeróżne i  aby spółka z  o. o. przy zawieraniu umowy spółki jawnej była należycie reprezentowana trzeba mieć na względzie  m.in. treść art. 210 kodeksu spółek handlowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: