Czy współmałżonek zawsze dziedziczy?

Autor: Redakcja w kategorii: Rodzina, Spadek

W obrocie prawnym funkcjonuje uzasadnione  twierdzenie, iż  współmałżonek zawsze dziedziczy  bądź  łącznie  z  dziećmi  lub  z  rodzeństwem.  Taki pogląd  jest  ze  wszech miar uzasadniony i wynika z treści kodeksu cywilnego.

Jednak czy zawsze tak będzie?

Otóż nie, w niektórych sytuacjach współmałżonek nie będzie dziedziczyć i zostanie pominięty, a spadek przypadnie   dzieciom. Kiedy tak się stanie, kiedy mamy do czynienia ze spadkami, w których małżonek zmarł przed 1947 r. Decydująca  jest bowiem data śmierci, a nie data przeprowadzenia postępowania spadkowego. Do tego czasu na terenie dawnego  Królestwa Kongresowego,  tj. w obrębie centralnej obecnej Polski, obowiązywał w zakresie dziedziczenia Kodeks Napoleona  z 1804 r. Według niego współmałżonek nie dziedziczył a dziedziczyły dzieci. Jemu przysługiwało jedynie prawo  użytkowania. 

Jeśli zatem zmarły umarł przed 1947 rokiem, mieszkał w centralnej Polsce, np. w  Łodzi,  to spadek po nim nabywają wyłącznie dzieci, a nie współmałżonek.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: