Zdolność restrukturyzacyjna i zdolność upadłościowa

Izabela Rajczyk - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, syndyk Izabela Rajczyk - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, syndyk

Podmioty, którym została przyznana zdolność restrukturyzacyjna oraz podmioty cechujące zdolność upadłościowa usystematyzowano poza pewnymi wyjątkami bardzo podobnie. Dziś właśnie o różnicach między nimi.

Podmioty posiadające zdolność restrukturyzacyjną i zdolność upadłościową

 • przedsiębiorcy – w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a więc osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne z przyznaną przez ustawę zdolnością prawną – prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą bądź zawodową
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej – mowa o spółkach kapitałowych w organizacji, które to nie prowadzą działalności gospodarczej a tym samym nie stanowią przedsiębiorców w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Często zaciągają one jednak zobowiązania czy nabywają majątek, stąd konieczna jest ochrona ich ewentualnych wierzycieli.
 • wspólnicy spółek osobowych odpowiadający za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, wszyscy wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej
 • wspólnicy spółek partnerskich

Podmioty posiadające tylko zdolność restrukturyzacyjną

 • publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej
 • instytucje i osoby prawne – utworzone na mocy ustawy, o ile ustawa nie stanowi inaczej, a także te utworzone w drodze obowiązku wynikającego z ustawy
 • osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne – o ile nie prowadzą innej działalności gospodarczej bądź zawodowej
  uczelnie
  Warto pamiętać, że zgodnie z interpretacją art. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015 poz. 978) zdolność restrukturyzacyjna jest niejako niezależna od zdolności upadłościowej i nie może być przez nią warunkowana.

Podmioty posiadające tylko zdolność upadłościową

 • banki hipoteczne
  Jeśli mowa o zdolności upadłościowej, to przysługuje ona jedynie dłużnikom niewypłacalnym rozumianym zgodnie z nową definicją, o której więcej W TYM MIEJSCU.

Zdolność restrukturyzacyjna tyczy się zaś dodatkowo podmiotów zagrożonych niewypłacalnością. Chodzi tu o sytuację, w której dany podmiot jeszcze nie jest niewypłacalny, ale wiele wskazuje na to, że może się nim stać.

Autor: Izabela Rajczyk - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, syndyk, autorka bloga o tym jak prowadzić, przekształcić lub zoptymalizować swój biznes, pt.: Restrukturyzacja firmy okiem prawnika.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: