Zarządzanie spółką w Delaware

Błażej Sarzalski - radca prawny Błażej Sarzalski - radca prawny

Zakładając spółkę w Delaware, warto zapoznać się z właściwymi regulacjami prawnymi dotyczącymi podmiotów prawa amerykańskiego. Bez wątpienia w tym zakresie jedną z bardziej interesujących kwestii dla przedsiębiorców będzie problem zarządzania spółką LLC w Delaware. Szczególnie, że w Delaware mamy do czynienia z dwoma modelami zarządzania spółką LLC i jej reprezentacji.

Co na ten temat ustawa?

Tamtejsze przepisy prawa wskazują, że jeśli w umowie spółki nie postanowiono inaczej, to zarządzają nią jej wspólnicy w proporcji odpowiedniej do aktualnego procentu bądź też innego typu udziału w zyskach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podejmują oni decyzje większością przekraczającą 50% procentu lub innego udziału w zyskach. Umowa spółki może jednak zawierać postanowienie, zgodnie z którym całościowe lub częściowe zarządzanie – w zakresie wskazanym tą umową – należy do menadżera lub grupy menedżerów wybranych w sposób przewidziany w umowie spółki.

Z polskiego na nasze

Co do zasady zarządzanie spółką założoną w Delaware i jej reprezentacja to zadanie wspólnika bądź wspólników. Natomiast jeśli jest ich więcej niż dwóch, podejmują oni decyzje większością ponad 50% wszystkich głosów. Umowa spółki może jednak przewidywać, że zarządzanie spółką wykonywać będzie menadżer jako członek zarządu, wybrany za zasadach określonych w tej umowie i w zakresie przez nią wskazanym.

Powołanie menadżera jest przydatne, ponieważ daje możliwość wskazania go jako jedynego reprezentanta spółki. W ten sposób przedsiębiorca nie ujawni się w Polsce.

Autor: Błażej Sarzalski - radca prawny, autor blogów Rejestracja spółki z o.o. oraz Rejestracja spółki w Delaware.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: