Wzbogacenie a zużycie nakładów

Anna Koziołkiewicz-Kozak Anna Koziołkiewicz-Kozak

Wyobraźmy sobie następującą sytuację: partner przeprowadził remont mieszkania partnerki, na co przeznaczył blisko 50 000 złotych. Dla partnerki nakłady te stanowią wzbogacenie. Czy rozstając się po kilku latach, podczas których mieszkali razem w wyremontowanym mieszkaniu, partnerka powinna zwrócić partnerowi w całości poniesione przez niego koszty, czy może uwzględnić w rozliczeniu zużycie nakładów?

Tym właśnie zajmiemy się w dzisiejszym wpisie. O innych wątpliwościach związanych z zakończeniem sformalizowanego czy też niesformalizowanego związku pisałam natomiast we wcześniejszych artykułach na moim blogu Z obrączką czy bez.

Odpowiedź na pytanie ze wstępu znajduje się w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2009 roku (sygn. akt IV CSK 27/2009):
jeżeli zwrot bezpodstawnego wzbogacenia ma nastąpić w pieniądzu, to w razie uwzględnienia powództwa zasądzeniu podlega zwrot aktualnego wzbogacenia, przez co należy rozumieć, zgodnie z art. 405 kc w zw. z art. 316 kpc i stosowanym w drodze analogii art. 363 § 2 kc, zwrot wzbogacenia istniejącego w chwili wyrokowania”.

Wynika z powyższego, że jeśli nastąpiło wzbogacenie, którego zwrot ma miejsce w okresie późniejszym, to należy oddać nie całkowitą wartość nakładów w chwili ich poniesienia, ale wartość w momencie rozliczenia – z uwzględnieniem zużycia nakładów. Jeżeli natomiast sprawa jest rozpatrywana przed sądem, wartość tę trzeba ustalić na dzień wydania wyroku.

Wróćmy do naszego stanu faktycznego, w którym nakłady poniesione zostały na nieruchomość jako remont mieszkania. Uwzględnia się wówczas stan nakładów na chwilę obecną, a co więcej – zgodnie z aktualnymi cenami.

Sąd Najwyższy motywuje swoje stanowisko tym, iż w przeciwnym razie – biorąc pod uwagę stan z dnia poniesienia nakładów, nie uwzględniając ich zużycia – wzbogacony zostałby bardzo skrzywdzony. Szczególnie, jeśli przez ten czas czyniący nakłady korzystał z nich i tak sam prowadził do obniżenia ich wartości.

Autor: Anna Koziołkiewicz-Kozak, adwokat, autor bloga Z obrączką czy bez - małżeństwo i związek partnerski okiem adwokata.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: