Wyższe koszty egzekucji

Leszek Bloch - radca prawny Leszek Bloch - radca prawny

Wejście w życie przepisów, wedle których czynności komornicze podlegają opodatkowaniu VAT, rodzi także inne poza podatkiem od towarów i usług, wyższe koszty egzekucji. O co dokładnie chodzi? Zapraszam do lektury!

Komornik a podatek VAT

Nowe regulacje objęły czynności komornicze podatkiem VAT. Okazuje się, że to nie jedyny czynnik, który spowoduje wyższe koszty egzekucji. Przepisy nakładają bowiem na komorników konieczność wystawiania faktur, jako dokumentów potwierdzających dla przykładu przyjęcie opłat stosunkowych w toku postępowania zabezpieczającego bądź opłaty stałej w związku z poszukiwaniem majątku podmiotu zobowiązanego.

Więcej korespondencji – wyższe koszty egzekucji

Taka faktura winna być później doręczona podmiotowi uprawnionemu w postępowaniu. W praktyce oznacza to większą ilość przesyłek. Jak może wyglądać korespondencja? Przykłady wskazuję na swoim blogu.

Nadanie większej ilości przesyłek bez wątpienia oznacza jedno – wyższe koszty egzekucji.

Autor: Leszek Bloch - radca prawny, autor bloga o windykacji dla przedsiębiorców, pt.: Leszek Bloch - po stronie wierzyciela.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: