Wysokość pomieszczeń a lokal z przeznaczeniem na aptekę

Adam Szurpicki - radca prawny Adam Szurpicki - radca prawny

Pytanie jest krótkie: jaka powinna być wysokość pomieszczeń w lokalu przeznaczonym na prowadzenie apteki?

Poszukiwanie odpowiedzi rozpoczynamy od rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie warunków, jakie powinny spełniać lokale przeznaczone na aptekę. Tam jednak nie trafiliśmy na nic, co rozjaśniłoby tę kwestię.

O wiele bardziej pomocne okazuje się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W kwestii wysokości należy spojrzeć na §72. Otóż pomieszczenia do pracy i innych celów, o ile nie występują w nich czynniki uciążliwe czy szkodliwe dla zdrowia przeznaczone na pobyt stały bądź czasowy:
nie więcej niż 4 osób – wysokość 2,5 metra
więcej niż 4 osób – wysokość 3 metry

Tutaj można pokusić się o wniosek, że w aptece posiadającej jedynie dwa stanowiska wystarczająca jest wysokość 2,5 metra. Jeśli tych stanowisk jest więcej, wysokość powinna wynosić 3 metry.

Warto jednak pamiętać, że wysokość pomieszczeń wynosząca co najmniej 3 lub 3,3 metra może zostać obniżona maksymalnie do 2,5 metra, jeśli tylko zastosuje się tam wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną bądź klimatyzację. Wymaga się przy tym uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Autor: Adam Szurpicki - radca prawny, autor bloga o prawnych aspektach otwarcia i prowadzenia aptek, pt.: Legalna apteka.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: