Wyroby medyczne w zamówieniu publicznym

Katarzyna Kroner - radca prawny

Wyroby medyczne najczęściej trafiają do szpitali. Te są zwykle w naszym kraju podmiotami publicznymi. Dlatego też muszą postępować zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przetarg na wyroby medyczne

Najpopularniejszym sposobem, w jaki zamawia się wyroby medyczne, jest przetarg nieograniczony, czyli taki, gdzie każdy podmiot może złożyć swoją ofertę. Szpitale przy przetargu na wyroby medyczne wymagają oczywiście standardowych dokumentów, takich jak wypisy z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia z urzędu skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawowe dokumenty nie wystarczą

Często jednak szpitale mają w zakresie dokumentów dodatkowe wymagania. Mowa tutaj o deklaracjach zgodności producenta, certyfikatach pochodzących od jednostek notyfikowanych, oświadczeniach wykonawcy o wprowadzeniu przedmiotu zamówienia i stosowania na terytorium Polski. Zdarza się, że szpitale oczekują dostarczenia razem z ofertą na wyroby medyczne również ulotek, kart technicznych, a nawet bezpłatnych próbek.

Cena gra dużą rolę

W przetargach najważniejszym kryterium dla zamawiającego jest oferowana cena. Ostatnio nieco umniejszono dominującą rolę tego czynnika, ale już znalazły się sposoby na obejście tego ograniczenia. Udaje się to przez ustalanie dodatkowych kryteriów – np. terminu dostawy bądź terminu płatności – które mają stosunkowo małą wagę. Czasem można trafić także na kryterium jakości. Wówczas trzeba dokładnie przeanalizować jego konstrukcję, bo szpitale potrafią opierać się na subiektywnych ocenach, zamiast na czynnikach faktycznie możliwych do zmierzenia.

Wyroby medyczne na czas

Wzory umów sporządzane przez zamawiającego powinny trafić do prawnika celem ich weryfikacji. Szpitale często wprowadzają tam wysokie kary pieniężne np. za każdą godzinę opóźnienia w dostawie. Co ważne, zastrzeżenia do wzoru umowy powinno się zgłaszać przed złożeniem oferty, a nie przed samym podpisaniem umowy. Wtedy na zmianę może być już za późno.

Autor: Katarzyna Kroner - radca prawny, autorka bloga dla wytwórców, dystrybutorów i użytkowników wyrobów medycznych, pt.: Wyroby medyczne okiem Temidy.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: