Wspólnik spółki jawnej

Zbigniew Korsak - radca prawny Zbigniew Korsak - radca prawny

O tym, kim może być wspólnik spółki jawnej pisałem niemal na samym początku prowadzenia swojego bloga (W TYM MIEJSCU). Pytanie to jednak stale do mnie powraca, dlatego postanowiłem znów pochylić się nad tym problemem.

Osoby fizyczne

Chodzi tutaj niemal o każdą osobę fizyczną, włączając w to cudzoziemców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Nieco inaczej kształtuje się kwestia osób fizycznych z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, ale więcej informacji na ten temat znajdziecie w przywoływanym wyżej artykule.

Osoby prawne

Dla przykładu mogą to być spółki kapitałowe, spółdzielnie, fundacje itp.

Trzeba jednak pamiętać, że nie tylko te podmioty mogą uzyskać status wspólnika spółki jawnej. Trzecia kategoria to bowiem jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną z mocy ustawy, ale nie będące osobami prawnymi. Tyczy się to spółek osobowych, jawnych, partnerskich, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych.

Autor: Zbigniew Korsak - radca prawny, autor blogów: Spółka komandytowa oraz Spółka jawna.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: