Wspólnik i jego działalność konkurencyjna

Daniel Szczubelek - radca prawny Daniel Szczubelek - radca prawny

Niedawno na blogu opisywałem sytuację pewnego mojego Klienta, o czym więcej przeczytasz W TYM MIEJSCU. Teraz zajmuję się inną sprawą, z którą zgłosiła się do mnie… kuzynka wspomnianego Klientka. Problem dotyczy tego, co zrobić, jeśli wspólnik w spółce cywilnej prowadzi działalność konkurencyjną wobec drugiego wspólnika.

Klientka i jej wspólnik prowadzą spółkę cywilną, która zajmuje się projektowaniem i produkcją obuwia sportowego. Jakiś czas temu jako spółka podpisali kontrakt z brytyjskim podmiotem na dostarczenie mu małej partii obuwia sportowego dla dzieci z perspektywą dalszej, stałej współpracy.

Niestety wspólnik Klientki, prowadząc – poza spółką cywilną – własną działalność gospodarczą i właśnie jako ta działalność podpisał kolejny, bardzo lukratywny kontrakt z przywoływanym brytyjskim podmiotem.

Spółka cywilna daje wspólnikowi szerokie uprawnienia, ale tego typu działanie jest już naruszeniem zasady konkurencji. W myśl art. 3 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji czyn nieuczciwej konkurencji to działanie przedsiębiorcy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeśli zagraża ono lub narusza interes innego przedsiębiorcy. Zachowanie wspólnika na pewno mieści się w tej definicji jako zachowanie nielojalne wobec mojej Klientki, a co za tym idzie – sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Klientka może więc dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych, obejmującej zarówno szkodę rzeczywiście poniesioną (łac. damnum emergens) jak i utracone korzyści (łac. lucrum cessans). Odszkodowanie bez wątpienia zostanie przyznane.

Autor: Daniel Szczubelek - radca prawny, autor bloga Nieuczciwy wspólnik.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: