Właściwość sądu w umowie i jej znaczenie

Magdalena Bojaryn - radca prawny Magdalena Bojaryn - radca prawny

Kilka tygodni temu zakończyłam już na blogu cykl o tym, co powinien wiedzieć przedsiębiorca przy zawieraniu umów B2B. Zadawaliście mi jednak mnóstwo pytań, wśród których pojawiły się też prośby o cykl dotyczący umów B2B nie z punktu widzenia zamawiającego, ale wykonawcy. Zanim jednak to, zajmę się jeszcze wyjaśnieniem znaczenia klauzuli ustalającej właściwość sądu w umowie B2B.

Jeden z moich Klientów przy rozmowie o ewentualnym procesie sądowym w sprawie dotyczącej negocjacji wykonania umowy powiedział mi:
I pewnie jeszcze nie zwróciłem uwagi na to, że sąd właściwy jest w Gdańsku.”.

Faktycznie Klient ten, pochodzący z centralnej Polski, nie zwrócił uwagi na postanowienie w umowie dotyczące miejscowej właściwości sądu. Okazało się więc, że sądem właściwym jest sąd w Gdańsku, czyli ustalony według siedziby kontrahenta mojego Klienta. Zaznaczyć przy tym należy, że ewentualny proces sądowy wymagałby bez wątpienia udziału biegłego, przesłuchania świadków oraz stron, co szacunkowo zajęłoby co najmniej około 3-4 rozprawy.

Mój Klient musiałby ponieść koszty dojazdu i noclegu. To już duży problem, jednak wcale nie największy. Zdecydowanie większym kłopotem jest czas potrzebny na całą podróż. Jeśli bowiem proces sądowy toczy się w mieście, w którym prowadzi się swoją działalność – straci się najwyżej pół dnia. Jeżeli natomiast proces ma miejsce kilkaset kilometrów dalej – to już dwa stracone dni..

Postanowienie w umowie regulujące właściwość sądu jest tego rodzaju postanowieniem, które zwykle umieszcza się w ostatnim paragrafie i przedsiębiorcy raczej nie zwracają na niego uwagi. Ja do końca tego nie rozumiem, ale znaczna większość przedsiębiorcówprzy podpisywaniu umowy nie bierze pod uwagę komplikacji, a patrzy jedynie na perspektywę zysków.

Trzeba jednak pamiętać, że umowy zawiera się na złe czasy. Słowem – po to, by ułatwiła ona życie, kiedy kontrahent nie wywiązuje się z tego, co zostało umówione…

Autor: Magdalena Bojaryn - radca prawny, autorka bloga dla przedsiębiorców o relacjach w biznesie, umowach i karach umownych, pt.: Skuteczne wykonanie umowy.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: