Władza rodzicielska według nowych przepisów

Grażyna Tomanek - adwokat Grażyna Tomanek - adwokat

Pod koniec sierpnia weszły w życie przepisy, wedle których władza rodzicielska może być powierzona przez sąd obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu również w sytuacji, gdy nie wypracowali oni planu wychowawczego. (Art. 107 § 2 i 58 § 1a KRiO).

Co z sytuacją dziecka?
Przepisy wprowadziły możliwość ustalenia, że władza rodzicielska będzie sprawowana przez rodziców naprzemiennie, co z kolei wiązałoby się z koniecznością rozdysponowania, w jakich okresach dziecko powinno mieszkać z każdym z ich.

Wydaje się wątpliwe, aby takie rozwiązanie było zgodne z dobrem dziecka w sytuacji silnego skonfliktowania rodziców. Nie można wykluczyć, że w takiej sytuacji rodzice będą musieli poddać się terapii rodzinnej, a jeśli ta nie odniesie pozytywnych skutków, sąd powierzy wykonywanie władzy tylko jednemu z rodziców (czyli według dotychczasowych zasad).

Wszystko to zależy od praktyki orzeczniczej sądów, której do jednolitości jeszcze daleko.

Kontakty z dzieckiem prywatną sprawą
Przepis art. 58 § 1b KRiO uchyla obowiązek regulowania przez sąd kontaktów z dzieckiem w wyroku rozwodowym, jeżeli  taka jest zgodna wola rodziców.

Dotychczas, nawet w sytuacji pełnej zgody rodziców w tym zakresie, sąd orzekał o kontaktach z dzieckiem. Dziś jest tak, że władza rodzicielska w aspekcie kontaktów z dzieckiem może zostać rozstrzygnięta przez rodziców bez ingerencji sędziego.

Jeżeli rodzice nie mogą osiągnąć porozumienia w zakresie kontaktów, sąd ureguluje kontakty mając na uwadze dobro dziecka i jego prawo do kontaktowania z każdym z rodziców.

Autor: Grażyna Tomanek - adwokat, autorka bloga o tym, jak prawidłowo sporządzić i wnieść do sądu pozew rozwodowy, pt.: Pozew o rozwód.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: