Wkład niepieniężny – prawa do wykonywania zawodu

Monika Markisz, radca prawny, doradca podatkowy Monika Markisz, radca prawny, doradca podatkowy

Zdarzają się sytuacje, kiedy radca prawny zakładając spółkę wnosi do jej majątku wkład niepieniężny w postaci praw do wykonywania zawodu. Zwykle nie zwraca przy tym uwagi na aspekty podatkowe takiego działania, choć powinien…

Otóż prawo podatkowe uznaje wniesienie do spółki komandytowej jako wkład niepieniężny (aport) praw do wykonywania zawodu za czynność o charakterze odpłatnym. Ma to znaczenie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Czynność ta stanowi bowiem rodzaj korzyści dla wnoszącego aport. Dlatego też podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, a więc w stawce 23%. Traktuje się ją jako odpłatne świadczenie usług.

Dlatego będąc radcą prawnym czy wykonując jakikolwiek inny wolny zawód warto zastanowić się nad konsekwencjami podatkowymi wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego np. w postaci konkretnych uprawnień. W przeciwnym razie można narazić się na dotkliwe konsekwencje.

Autor: Monika Markisz, radca prawny, doradca podatkowy, autorka bloga Podatki dla prawnika, czyli co każdy prawnik powinien wiedzieć o podatkach.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: