Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Kinga Gawor - radca prawny Kinga Gawor - radca prawny

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiejJakie są warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Okazuje się bowiem, że upadłość konsumencka nie koniecznie będzie dostępna dla każdego. Jedynie osoby, które spełniają określone warunki ściśle zapisane w przepisach prawa mogą ogłosić upadłość konsumencką. Jakie to są warunki? Zobacz:

Przede wszystkim – Konsument

Upadłość konsumencką może ogłosić tylko konsument. Czyli kto? Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Bardzo ważne jest to, że w przypadku przedsiębiorców decydujące jest definitywne wykreślenie wpisu z rejestru CEIDG. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej możesz złożyć następnego dnia po wykreśleniu działalności z rejestru.

Po drugie – Niewypłacalność

Kiedy jesteś niewypłacalny?Kiedy nie wykonujesz swoich ważnych (czyt.: wymagalnych) zobowiązań pieniężnych i stan ten jest trwały. Uważa się, że z niewypłacalnością mamy do czynienia, jeżeli zaległości w spłacie długów przekraczają trzy miesiące.

Uwaga: abyś mógł ogłosić upadłość konsumencką wystarczy, że będziesz posiadał dług wobec jednego wierzyciela. Np. wobec … ZUS.

Po trzecie – Brak winy w powstaniu niewypłacalności

To bardzo ważne – nie mogłeś doprowadzić do stanu niewypłacalności w sposób celowy. Nie ogłosi upadłości konsumenckiej osoba, która doprowadziła do niewypłacalności lub istotnie zwiększyła jej stopień z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. To jest najczęstszą przyczyną oddalenia wniosku o upadłość konsumencką!

Np. osoby w spirali zadłużenia mają znaczne trudności w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, gdyż taki stan uważa się za działanie będące skutkiem rażącego niedbalstwa.

Po czwarte – Poprawne zachowanie dłużnika we wcześniejszej upadłości konsumenckiej

Jeśli to już Twoje kolejne postępowania upadłościowe, to sąd nie ogłosi Twojej upadłości, jeżeli w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku toczyło się wobec Ciebie konsumenckie postępowanie upadłościowe i – uwaga – z twojej winy zostało ono umorzone lub uchylono ustalony plan spłaty wierzycieli. A więc na przykład zachowywałeś się w sposób naganny. Od tego są jednak wyjątki, o czym przeczytasz w moim blogu pt. Bankrutem jestem >>

Po piąte – Złożenie w terminie wniosku o upadłość przez byłego przedsiębiorcę

Każdy, nawet najmniejszy jednoosobowy przedsiębiorca, ma obowiązek złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy w ustalonym terminie. Wynosi on 30 dni od dnia powstania stanu niewypłacalności. Mało kto o tym niestety wie. Pamiętaj o tym.

Po szóste – Brak prawomocnego wyroku sądu uznającego dokonanie czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli

Musisz wiedzieć, że sąd nie ogłosi Twojej upadłości konsumenckiej, jeżeli w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, inny sąd prawomocnie orzekł, że wyzbywałeś się majątku na rzecz osób trzecich celem uchronienia go przed egzekucją.  Są jednak od tego również wyjątki o czym przeczytasz w wyżej linkowanym artykule w moim blogu Bankrutem jestem.

Po siódme – Brak umorzenia długów we wcześniejszej upadłości konsumenckiej

Chodzi tu o to, że jeżeli w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką toczyło się wobec Ciebie wcześniejsze konsumenckie postępowanie upadłościowe, w wyniku którego – uwaga – umorzono Twoje długi, to sąd oddali Twój kolejny wniosek. Wyjątek? Dochowałeś należytej staranności bądź przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. A więc jeśli jest to – można powiedzieć – sprawiedliwe i słuszne.

Po ósme – Biedny też może

Nawet, jeżeli nie posiadasz żadnego, najdrobniejszego majątku, możesz ogłosić upadłość konsumencką. Zatem ogłoszenie upadłości nie jest uzależnione od tego ile posiadasz. Bo możesz nie mieć nawet grosza.

*****

Na koniec zachęcam się do odwiedzin mojego bloga pt. Bankrutem jestem, gdzie omawiam temat postępowania upadłościowego dla konsumentów – osób fizycznych.

A o tym, jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką przeczytasz we wpisach:

****

Zdjęcie: Pepi Stojanovski

Autor: Kinga Gawor - radca prawny, autorka bloga o upadłości konsumenckiej byłego przedsiębiorcy, pt.: Bankrutem jestem.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: