Utrudniony kontakt z dzieckiem podstawą zadośćuczynienia?

Grażyna Tomanek - adwokat Grażyna Tomanek - adwokat

Pytanie postawione w tytule tego artykułu pojawiło się po wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z lipca ubiegłego roku. To właśnie na jego mocy utrudniony kontakt z dzieckiem stał się podstawą do zapłaty zadośćuczynienia przez matką na rzecz ojca dziecka.

Mowa tutaj o kwocie pięciu tysięcy złotych za roczny okres, kiedy ojciec miał utrudniony kontakt z dzieckiem. Takie rozstrzygnięcie rzuciło nowe światło na problematykę kontaktów między dziećmi a rodzicami po rozwodzie.

Do chwili wydania omawianego wyroku egzekwowanie kontaktów opierało się wyłącznie na przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Jeśli jedno z rodziców powodowało utrudniony kontakt z dzieckiem, przepisy przewidywały zagrożenie zapłaty określonej sumy pieniężnej. Jeśli to nie skutkowało – stosowano nakaz zapłaty tej kwoty.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku dał natomiast możliwość dochodzenia zadośćuczynienia w oparciu o przepisy dotyczące ochrony dóbr osobistych. W tej sytuacji chodzi o prawa do więzi rodzicielskich i kontaktów z dziećmi.

Warto jednak wspomnieć, że do precedensowego rozstrzygnięcia przyczynił się również sam ojciec. Za każdym razem, kiedy następował utrudniony kontakt z dzieckiem, wzywał na miejsce planowanego spotkania policję oraz kuratorów sądowych. Niejednokrotnie także wnosił do sądu o egzekwowanie kontaktów. W ten sposób działania jego byłej żony zostały bardzo dobrze udokumentowane.

Co ciekawe, ta wcale nie zaprzeczała, że spotkań ojca i dzieci po prostu nie ma, tłumacząc to ich niechęcią do takich form kontaktu z ojcem. Sąd natomiast zauważył w tym efekt działania matki. Mogła ona jednak podejść do sprawy inaczej (o czym piszę TUTAJ) – dla przykładu wnosząc o zmianę postanowienia regulującego kontakty – i wówczas wynik mógłby być inny.

Po takim orzeczeniu można spodziewać się w całej Polsce zwiększonej liczby wystąpień o zadośćuczynienie za utrudniony kontakt z dzieckiem. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku nie jest wiążący dla innych sądów i te mogą się z nim nie zgodzić.

Autor: Grażyna Tomanek - adwokat, autorka bloga o tym, jak prawidłowo sporządzić i wnieść do sądu pozew rozwodowy, pt.: Pozew o rozwód.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: