Ustalenie stosunku pracy nauczyciela kontraktowego

Karolina Sikorska-Bednarczyk Karolina Sikorska-Bednarczyk

Jak wygląda sytuacja nauczyciela kontraktowego, który został zatrudniony niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa? Istnieje wtedy możliwość wniesienia pozwu o ustalenie stosunku pracy – jako zawartego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Nauczyciel kontraktowy zatrudniony na czas określony

Pewien nauczyciel został zatrudniony w szkole w charakterze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Co ważne, legitymował się on stopniem awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. W momencie przyjmowania go na stanowisko został poinformowany, że specjalnie dla niego szkoła utworzy nową klasę. Dopiero potem okazało się, jakoby umowa miała zostać zawarta jedynie na rok czasu. Dyrekcja argumentowała to koniecznością sprawdzenia nowego nauczyciela. Ten sprawdził się bardzo dobrze, co potwierdzali uczniowie i ich rodzice, a mimo to szkoła postanowiła nie kontynuować z nauczycielem stosunku pracy. W tym samym czasie zmienił się również dyrektor placówki i podobnie uznał, że nie ma szans na dalszą współpracę.

Ustalenie stosunku pracy nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel postanowił skorzystać z pomocy prawnika, aby przywrócono go do pracy. Jego stosunek pracy rozwiązał się z dniem, na jaki zawarta była umowa o pracę. Nie istniała możliwość ku temu, ale pojawiło się inne rozwiązanie – ustalenie stosunku pracy. Nauczyciel kontraktowy winien być, bowiem, od samego początku stosunku pracy zatrudniony na czas nieokreślony. Pisma wysyłane w tej sprawie do szkoły nie przyniosły jednak efektu. Wytoczono więc powództwo o ustalenie stosunku pracy. Dyrektor szkoły w trakcie postępowania tłumaczył, że nauczyciela zatrudniono na zastępstwo – choć nie potrafił wskazać za jakiego innego nauczyciela (a jest to konieczne w wypadku zatrudnienia na zastępstwo). Sądu nie przekonały także tłumaczenia o rzekomych, niejasno sprecyzowanych, zmianach organizacyjnych.

Sąd sprawiedliwy

Dlatego Sąd orzekł, że nauczyciela i szkołę łączy stosunek pracy, który wynika z umowy o pracę na czas nieokreślony ze skutkiem od dnia 1 września 2013 roku. Jednocześnie nakazał zatrudnienie nauczyciela na dotychczasowym stanowisku. Taka decyzja spowodowało uprawnienie nauczyciela do domagania się wypłaty wynagrodzenia za cały okres faktycznego pozostawania bez pracy, a więc aż 25 miesięcy. Szkoła dodatkowo musiała pokryć koszty procesu w wysokości około 3 000 złotych.

Co ważne, Sąd swoje rozstrzygnięcie w wielu aspektach oparł na Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2013 roku (sygn. akt I PZP 3/13).

Autor: Karolina Sikorska-Bednarczyk, doradca prawny, autorka bloga o pracy pracownika oświaty, pt.: Karta nauczyciela oraz bloga Mobbing w miejscu pracy.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: