Urlop rodzicielski w 2016 roku

Marta Petelska Marta Petelska

Nowelizacja Ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw prowadzi do ujednolicenia zasad, a także systemu urlopów z tytułu narodzenia dziecka. Ma to polegać na doliczeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego. W efekcie dodatkowy urlop macierzyński przestanie istnieć, ale sam wymiar urlopu nie zostanie zmieniony.

Od 2 stycznia 2016 roku obowiązują dwa rodzaje urlopów z tytułu narodzenia dziecka:

  • urlop macierzyński podstawowy – 20 tygodni (jego wymiar nie ulega zmianie)
  • urlop rodzicielski – od 32 tygodni (przy narodzinach jednego dziecka) do 34 tygodni (przy jednoczesnych narodzinach dwóch lub więcej dzieci)

Łącznie jest to od 52 do 54 tygodni urlopu.

Do końca ubiegłego roku urlop można było podzielić najwięcej na 3 części, każda licząca co najmniej 8 tygodni. Obecnie podziału można dokonać nawet na 4 części. Rodzice urlop rodzicielski wykorzystają do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy szósty rok życia. Co więcej, do 16 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie można wykorzystać w czasie odpowiednim dla rodziców, o ile nie będzie on przypadał na moment bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej części urlopu.

Nie uległa zmianie kwestia tego, że rodzice wykorzystujący urlop rodzicielski będą mogli pracować maksymalnie na pół etatu. Wówczas okres urlopu zostanie odpowiednio wydłużony, nawet do 64 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka.

Jak to wygląda w praktyce, można zobaczyć na przykładzie – TUTAJ.

Od początku stycznia tego roku rodzice mają aż 3 tygodnie od chwili porodu na decyzję, czy urlop rodzicielski chcą wykorzystać w pełnym wymiarze od razu po urlopie macierzyńskim. Terminy na składanie wniosków o urlop rodzicielski, urlop wychowawczy bądź części tych urlopów wydłużono do 3 tygodni.

Autor: Marta Petelska, Prawnik, współautorka bloga Oskarżony? Spokojnie...

Poprzedni wpis:

Następny wpis: