Upadłość konsumencka w 2016 roku

Izabela Rajczyk - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, syndyk Izabela Rajczyk - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, syndyk

W ostatnim czasie weszły w życie znaczące ułatwienia na gruncie prawa upadłościowego. Efektem tego jest coraz popularniejsze składanie wniosków o upadłość przez podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, co określa się mianem „upadłość konsumencka”. Od 1 stycznia 2016 roku planowane są kolejne zmiany w tym zakresie, dlatego warto zwrócić na nie uwagę.

Upadłość konsumencka na wniosek wierzyciela

Od początku 2016 roku wniosek o upadłość złoży już nie tylko sam dłużnik, ale także wierzyciel osoby fizycznej, o ile ta była przedsiębiorcą, a od momentu jej wykreślenia z rejestru nie minął jeszcze rok. Wniosek ten będzie można złożyć nawet wobec osoby fizycznej, która rzeczywiście prowadziła działalność gospodarczą, ale nie nie zgłosiła tego do właściwego rejestru, o ile od momentu zaprzestania działalności nie minął jeszcze rok.

Upadłość konsumencka na formularzu

Dotychczas, o czym wspominałam już na blogu Restrukturyzacja firmy okiem prawnika, dłużnik składając wniosek o upadłość czynił to w formie pisemnej. Od 1 stycznia 2016 roku uprawnione podmioty będą składały wniosek na stosownym formularzu. Ma to ułatwić całą procedurę, a w szczególności zminimalizować ryzyko popełnienia błędów formalnych.
Wzory formularzy przygotuje Ministerstwo Sprawiedliwości, dokonując rozróżnienia co do uprawnionych podmiotów. Wszystko dlatego, że wierzyciel nie będzie zobowiązany do wykazania wszystkich informacji w taki sposób, jak będzie musiał zrobić to dłużnik.

Upadłość konsumencka małżonków wciąż odrębna

Nie zmieni się natomiast kwestia złożenia wniosku o upadłość wspólnie przez małżonków, a co za tym idzie – uprawnienia ich go ogłoszenia wspólnej upadłości. Oznacza to, że majątek wspólny małżonków zostanie zaliczony do masy upadłościowej tego z nich, który jako pierwszy ogłosił swoją upadłość. Drugi z nich nabędzie jedynie roszczenie o zapłatę w odniesieniu do masy upadłościowej pierwszego z małżonków. Bardziej szczegółowo przedstawiam tę kwestię tutaj.

Autor: Izabela Rajczyk - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, syndyk, autorka bloga o tym jak prowadzić, przekształcić lub zoptymalizować swój biznes, pt.: Restrukturyzacja firmy okiem prawnika.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: