Upadłość konsumencka – statystyki

Wojciech Pilat Wojciech Pilat

Upadłość konsumencka staje się coraz bardziej popularnym środkiem stosowanym przez konsumentów. Potwierdzają to prowadzone w tym zakresie statystyki.

Upadłość konsumencka w liczbach

W okresie od 1 stycznia do 31 października 2015 roku upadłość konsumencka została ogłoszona przez ponad 1400 podmiotów. Sądy uwzględniły 85% składanych wniosków, przy czym do wyniku tego nie zalicza się tych wniosków, które odrzucono przez błędy formalne.

Korzystają młodsi i starsi

Upadłość konsumencka jest ogłaszana przez osoby w bardzo różnym wieku. Najmłodszy był 11-latek, który skorzystał z tego środka w związku z ciążącymi na nim długami spadkowymi. Najstarsza osoba miała 86 lat.

Rośnie ilość wniosków

Upadłość konsumencka cieszy się dużą popularnością, a co za tym idzie – do sądów upadłościowych trafia coraz więcej wniosków w tym przedmiocie. Dlatego też rozpoznawanie takich spraw trwa dłużej niż nawet rok czy jeszcze dwa lata temu. Jako przykład można podać warszawski sąd upadłościowy, gdzie w ciągu ostatniego roku ilość wniosków wzrosła pięć razy, a ilość sędziów – pozostała bez zmian.

Upadłość konsumencka w wydziale cywilnym

Stąd powraca postulat, aby upadłość konsumencka trafiała do rozpoznania przez wydziały cywilne i rodzinne. Wydaje się, że pomysł ten nie jest trafiony, bo procedurę tę cechuje zawiłość, a sędziowie zajmujący się na co dzień sprawami cywilnymi nie mają w niej doświadczenia. Z drugiej jednak strony upadłość konsumencka jest mimo wszystko prostsza do przeprowadzenia niż upadłość przedsiębiorcy. Wystarczy więc krótka adaptacja i wszystko działałoby jak powinno.

Co z egzekucją komorniczą?

Inny problem stanowi stosowanie art. 124 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Co bowiem w sytuacji, kiedy małżeństwo posiada np. mieszkanie objęte wspólnością małżeńską majątkową, ale tylko jeden z małżonków ogłasza upadłość? Do masy upadłościowej zalicza się całe mieszkanie, nie zaś przysługujący małżonkowi udział w jego własności. Natomiast sędziowie zgłaszają tutaj zastrzeżenie, że co do zasady mieszkanie takie mogłoby być przedmiotem egzekucji komorniczej tylko wówczas, gdy małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązań podlegających windykacji komorniczej przez drugiego małżonka.

Autor: Wojciech Pilat,

Poprzedni wpis:

Następny wpis: