Upadłość konsumencka osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Leszek Kukawski - radca prawny Leszek Kukawski - radca prawny

W tym artykule na chwilę odejdę od zagadnień związanych z restrukturyzacją. Odpowiem natomiast na często powtarzające się pytanie, którego przedmiotem jest upadłość konsumencka. Mianowicie – czy upadłość konsumencka osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest możliwa?

Zanim jednak wyjaśnię tę kwestię chciałbym wspomnieć, że tym materiałem otwieram nowy cykl, którego głównym tematem będzie właśnie upadłość konsumencka. Kolejne tego typu wpisy znajdziecie W TYM MIEJSCU.

Szukając rozwiązania dla ujętego we wstępie problemu należy odwołać się do art. 8 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535). To z jego treści wynika, iż wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była wcześniej przedsiębiorcą nawet po zaprzestaniu przez nią działalności gospodarczej. Warunkiem jest, by od dnia jej wykreślenia z CEIDG nie minął okres dłuższy niż rok.

Jak należy rozumieć tę regulację? Otóż przez rok od wykreślenia z CEIDG możliwe jest ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Potem takiej możliwości już nie ma, a tym samym otwiera się droga do ogłoszenia upadłości konsumenckiej osoby fizycznej, która więcej niż rok temu wstecz prowadziła działalność gospodarczą.

Ważne, że z wnioskiem o upadłość konsumencką wystąpić mogą nie tylko wierzyciele, ale także sam dłużnik. Co więcej, nie jest istotne, czy zadłużenie powstało w związku z działalnością gospodarczą czy nie.

Omawiane zasady mają zastosowanie względem następujących kategorii podmiotów:

  • przedsiębiorców  prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek
  • wspólników spółek jawnych oraz partnerskich
  • komplementariuszy w spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych
  • komandytariuszy i akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej odpowiadających jak komplementariusze
  • osób fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność zawodową

Autor: Leszek Kukawski - radca prawny, autor bloga o restrukturyzacji i upadłości firmy, pt.: Jak naprawić przedsiębiorstwo.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: