Upadłość konsumencka – oddalenie wniosku

Izabela Rajczyk - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, syndyk Izabela Rajczyk - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, syndyk

Jakiś czas temu na moim blogu opublikowałam artykuł zatytułowany „Upadłość konsumencka – jak jest a jak będzie od stycznia 2016 r.?”. Okazuje się, że wciąż cieszy się on dużym zainteresowaniem, co potwierdzają statystyki zarówno samego bloga, jak i z portalu Znam Swoje Prawo. Idąc za ciosem postanowiłam szerzej opisać teraz problematykę oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd.

Sąd podczas rozpatrywania wniosku o upadłość konsumencką bada głównie przyczyny wystąpienia i pogłębienia się stanu niewypłacalności dłużnika. W sytuacji, kiedy sąd uzna, że przyczyny takie powstały przez zawinione działanie dłużnika bądź choćby jego rażące niedbalstwo – wniosek zostanie oddalony.

Podobnie stanie się także w kilku innych przypadkach:

  • jeśli przez okres 10 lat przed złożeniem wniosku wobec dłużnika umożono postępowanie upadłościowe z przyczyny innej niż z wniosku tego dłużnika
  • jeśli dłużnik nie wykonał planu spłaty, przez co ten umorzono
  • jeśli dłużnik mimo ciążącego na nim obowiązku, nie złożył we właściwym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, co jest warunkiem dotyczącym przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy wniosku nie złożyli bądź złożyli wniosek przekraczając ustawowy termin oraz osób umocowanych do reprezentowania przedsiębiorców (jak dla przykładu prezes spółki z o. o.)
  • jeśli dłużnik dokonał czynności prawnej uznanej przez Sąd za czynność dokonaną z pokrzywdzeniem wierzyciela (jak dla przykładu darowizna nieruchomości na rzecz osób najbliższych dla uniknięcia egzekucji z tej nieruchomości)

Co istotne, przesłanki te nie są bezwzględne. Oznacza to, że Sąd nawet przy ich wystąpieniu może w wyjątkowych przypadkach przeprowadzić postępowanie upadłościowe. Warunkiem jest, by przeprowadzenie postępowania uzasadniały względy słuszności bądź względy humanitarne.

Autor: Izabela Rajczyk - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, syndyk, autorka bloga o tym jak prowadzić, przekształcić lub zoptymalizować swój biznes, pt.: Restrukturyzacja firmy okiem prawnika.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: