Upadłość konsumencka – nowości 2016

Wojciech Pilat Wojciech Pilat

Choć upadłość konsumencka została zmodyfikowana w niektórych aspektach na samym początku 2016 roku i powstało na ten temat wiele artykułów w różnych miejscach, wciąż otrzymuję liczne zapytania dotyczące tych zagadnień. Dlatego dzisiaj wpis o trzech głównych zmianach w upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka szybciej niż dotychczas

Dotychczas osoba prowadząca działalność gospodarczą mogła złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dopiero rok od dnia jej wyrejestrowania. Teraz to ograniczenie zostało zniesione. W praktyce oznacza to, że jednego dnia można działalność wyrejestrować, a już następnego złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Co istotne, sądy wciąż będą badać, czy osoba prowadząca wcześniej działalność gospodarczą nie powinna złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości przed jej wyrejestrowaniem – jako przedsiębiorca, na mniej korzystnych warunkach. To ważne, bo niezłożenie wniosku w odpowiednim momencie może pociągać za sobą skutek w postaci odebrania prawa do upadłości konsumenckiej. Więcej na ten temat W TYM MIEJSCU oraz TUTAJ.

Upadłość konsumencka na wniosku urzędowym

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy obecnie składać na urzędowym formularzu (kliknij, aby go pobrać). Z jednej strony uzupełnienie gotowego formularza wydaje się pewnym uproszczeniem, z drugiej zaś strony przypomina wnioski o rejestrację bądź zmianę danych w KRS. To niestety źle, bo referendarze sądowi przy ocenie sposobu wypełniania takich wniosków zawsze byli bardzo restrykcyjni. Można mieć nadzieję, że sędziowie upadłościowi okażą się nieco mniejszymi formalistami.

Upadłość konsumencka z wniosku wierzyciela

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć także wierzyciel w stosunku do swojego dłużnika, jednak tylko w dwóch przypadkach:

  • po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika, o ile od chwili wykreślenia działalności z rejestru nie minął rok
  • po zaprzestaniu faktycznego prowadzenia choćby niezarejestrowanej działalności gospodarczej przez dłużnika, o ile od chwili tego zaprzestania faktycznego prowadzenia działalności nie minął rok

Postępowanie w tych sytuacjach toczy się w trybie właściwym dla upadłości konsumenckiej.

Ważne, że upadłość konsumencka wciąż może być ogłoszona po spełnieniu tych samych przesłanek co dotychczas, a więc moje wcześniejsze artykuły na ten temat nie tracą na aktualności.

Autor: Wojciech Pilat,

Poprzedni wpis:

Następny wpis: