Upadłość i restrukturyzacja na nowych zasadach

Jakub Ostrowski Jakub Ostrowski

Każdy prawnik, którego głównym polem działalności są restrukturyzacja i sprawy upadłościowe, dużo mówi i pisze o zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku. Reforma jest jednak na tyle obszerna, że w dzisiejszym wpisie wskażę tylko jej najważniejsze elementy. Po szczegóły zapraszam do regularnego odwiedzania bloga Upadłość spółki z o. o.

Po pierwsze, sytuacja dłużnika na pewno ulegnie poprawie. Zyskał on bowiem nieco więcej czasu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Termin ten wynosi trzydzieści dni od chwili wystąpienia podstawy na wystąpienie z takim wnioskiem. Dodatkowo ustanowiono nową przesłankę, która wyłączy odpowiedzialność dłużnika za niezłożenie wniosku w przepisanym terminie.

Inaczej wygląda również definicja niewypłacalności. Obecnie dłużnik staje się niewypłacalny w sytuacji, gdy utracił zdolność do wykonywania ciążących na nim, wymagalnych świadczeń pieniężnych.

Co ciekawe, sądami właściwymi dla postępowań upadłościowych, mimo wielu postulatów, nadal pozostają sądy rejonowe. Natomiast warto zaznaczyć, że chodzi w tym wypadku o sądy rejonowe właściwe miejscowo dla głównej siedziby działalności dłużnika.

Na koniec coś, co w praktyce zacznie działać dopiero w 2018 roku, czyli Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Znajdzie się tam chociażby wyszukiwarka spraw upadłościowych czy lista syndyków. Korzystanie z systemu ma być bezpłatne.

Więcej w kolejnych wpisach!

Autor: Jakub Ostrowski, adwokat, doradca restrukturyzacyjny, autor bloga Upadłość spółki z o.o."

Poprzedni wpis:

Następny wpis: