UOKiK ma nowe uprawnienia!

Elzbieta Liberda - radca prawny Elzbieta Liberda - radca prawny

Od 17 kwietnia 2016 roku obowiązują przepisy, które przyznają UOKiK nowe uprawnienia w zakresie kontroli i nakładania sankcji na przedsiębiorców. Wprowadzone zmiany rozszerzają także możliwości konsumentów. Teraz zgłoszą oni zawiadomią oni UOKiK o nieprawidłowościach we wzorach umownych wykorzystywanych przez przedsiębiorców. O tym w dzisiejszym wpisie, a inne problemy omawiam na moim blogu – TUTAJ.

Wszystko to dzięki nowelizacji (Dz.U. 2015 poz. 1634) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331).

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest obecnie uprawniony chociażby do wydawania w trybie administracyjnym decyzji w przedmiocie zakazu stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umowy. Dotychczas robił to Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK wyśle także swoich pracowników jako tzw. „tajemniczych klientów” do przedsiębiorców – celem sprawdzenia jak przestrzegają oni swoich obowiązków.

Najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów:

  • Prezes UOKiK jest uprawniony do wydawania w trybie administracyjnym decyzji w przedmiocie zakazu stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umowy;
  • Rejestr postanowień niedozwolonych nie będzie już aktualizowany – nowelizacja zakłada jego obowiązywanie jeszcze przez dziesięć lat, a jednocześnie wprowadza rejestr decyzji Prezesa UOKiK;
  • Konsumenci mogą składać zawiadomienia do UOKiK o podejrzeniu stosowania klauzul abuzywnych;
  • Prezes UOKiK decyzją może nakazać usunięcie skutków naruszeń stosowania niedozwolonych praktyk – przykładowo przez usunięcie z pozostających w obrocie umów niedozwolonych postanowień umowy;
  • Ze stosowaniem klauzul abuzywnych ustawa wiąże możliwość nałożenia sankcji w wysokości 10% obrotów przedsiębiorcy;
  • UOKiK będzie wykorzystywał tzw. „tajemniczych klientów”;
  • Prezes UOKiK jest uprawniony do wydawania decyzji tymczasowych;
  • Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów przedawniają się w okresie wydłużonym z jednego roku do lat trzech;
  • Prezes UOKiK ma możliwość publikowania w mediach publicznych „komunikatów ostrzegawczych”, jeśli uzna, że działanie danego przedsiębiorcy mogą stanowić istotne zagrożenie dla interesów konsumentów.

Autor: Elzbieta Liberda - radca prawny, autorka bloga O prawie i nieruchomościach bez znieczulenia.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: