Unijny znak towarowy niebawem!

Mikołaj Lech Mikołaj Lech

W najbliższym czasie prawo własności przemysłowej czeka wiele poważnych zmian, na co dokładniej zwracam uwagę TUTAJ. Po pierwsze, unijny znak towarowy zastąpi dotychczas stosowany wspólnotowy znak towarowy. Po drugie, Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego przekształcony zostanie w Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Przemysłowej. Inne będą również stawki opłat urzędowych za rejestrację znaków towarowych.

W wigilię Bożego Narodzenia – 24 grudnia 2015 roku – wydano komunikat prasowy, który zapowiadał reformy w unijnym prawie własności przemysłowej. Miały one zacząć obowiązywać po upływie 90 dni, czyli 23 marca 2016 roku.

Unijny znak towarowy zamiast wspólnotowego

Każdy wspólnotowy znak towarowy stanie się z mocy prawa znakiem towarowym Unii Europejskiej. W skrócie można go określać mianem „unijny znak towarowy”. Praktycznie zakres ochrony nie ulegnie zmianie. Chodzi tutaj tylko o dostosowanie nazewnictwa do współczesnych realiów, bowiem Wspólnota Europejska nie istnieje już od 30 listopada 2009 roku.

Nowe opłaty za unijny znak towarowy

Zmienią się również opłaty, jakie należy uiścić za zgłoszenie znaku towarowego. Spokojnie, bo to miłe zaskoczenie – opłaty zmienią się na mniejsze. Obecnie w trzech klasach towarowych płaci się jeszcze 1050 euro za zgłoszenie w formie papierowej oraz odpowiednio 900 euro za zgłoszenie w formie elektronicznej. Od 23 marca 2016 roku opłaty te ukształtują się następująco:

  • opłata za unijny znak towarowy zgłaszany w formie papierowej – 1000 euro
  • opłata za unijny znak towarowy zgłaszany w formie elektronicznej – 850 euro
  • opłata za drugą klasę unijnego znaku towarowego – 50 euro
  • opłata za każdą następną klasę unijnego znaku towarowego – 150 europejska

Pomniejszono też opłaty za przedłużenie ochrony znaku na okres następnych dziesięciu lat. Teraz za zgłoszenie papierowe płaci się aż 1500 euro, a elektroniczne – 1350 euro. Po zmianach będzie tak:

  • opłata za przedłużenie w formie papierowej – 1000 euro
  • opłata za przedłużenie w formie elektronicznej – 850 euro
  • opłata za przedłużenie drugiej klasy unijnego znaku towarowego – 50 euro
  • opłata za przedłużenie każdej następnej klasy unijnego znaku towarowego – 150 euro

Stary urząd, nowa nazwa

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego będzie od marca tego roku nazywany Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Przemysłowej. To o tyle istotne, że Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego stanowi największą zdecentralizowaną agencję unijną. Przez wiele zgłoszeń i opłat za unijne znaki towarowe stała się ona nawet finansowo samowystarczalna.

Autor: Mikołaj Lech, rzecznik patentowy, autor bloga Prawna ochrona znaków towarowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: