Ugoda zawarta przed mediatorem. Jaką ma moc?

Anna Koziołkiewicz-Kozak Anna Koziołkiewicz-Kozak

Ostatnio jedna z Czytelniczek napisała do mnie przy okazji sprawy alimentacyjnej o następującą kwestię, której przedmiotem jest ugoda przed mediatorem: „Czy po zatwierdzeniu jej przez sąd mogę z nią wystąpić do urzędu gminy przy składaniu dokumentów na zasiłek rodzinny ? Czy jednak ona nie jest traktowana jak „prawdziwy wyrok?”. W poniższym wpisie rozwiejemy te wątpliwości, a odpowiedzi na inne pytania można znaleźć na blogu Z obrączką czy bez.

Ugoda zawarta przed mediatorem, a następnie zatwierdzona przez sąd, jest w swojej mocy traktowania tak jak wyrok sądowy. Konkretniej – jak ugoda sądowa, którą to traktuje się jak wyrok sądowy. Dlatego też można powoływać się na tę ugodę w urzędach czy wszcząć na jej podstawie egzekucję komorniczą.

Wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że ugoda zawarta przed mediatorem to nadal twór dość rzadko spotykany w praktyce. Z tego powodu niektórzy urzędnicy mają wątpliwości co do tego, jaką moc ma taka ugoda.

Dlatego dobrze jest znać podstawy prawne uzasadniające traktowanie ugody zawartej przed mediatorem jak wyroku sądowego. Wynikają one z następujących artykułów Kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 183 15 § 1 „Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym.
Art. 777 § 1 „Tytułami egzekucyjnymi są:
1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem”.

Autor: Anna Koziołkiewicz-Kozak, adwokat, autor bloga Z obrączką czy bez - małżeństwo i związek partnerski okiem adwokata.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: