Udostępnienie dokumentacji medycznej za opłatą

Arkadiusz Jóźwik Arkadiusz Jóźwik

Często zajmując się sprawami przekształcenia czy powstania podmiotu leczniczego tworzę wymagany przepisami prawa regulamin porządkowy. O nim już pisałem, dlatego jeśli jesteś zainteresowany szczegółami, po prostu kliknij. Dziś natomiast o opłatach za udostępnienie dokumentacji medycznej, które muszą być w takim regulaminie określone.

Udostępnienie dokumentacji medycznej podlega opłatom, co do których przepisy prawa określają jedynie ich maksymalną wysokość w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Wskaźniki są tu następujące:

  • jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – maksymalnie 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
  • jedna strona kopii dokumentacji medycznej – maksymalnie 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
  • wyciąg, odpis lub kopia na nośniku elektronicznym – maksymalnie 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Na trzeci kwartał 2015 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło 3895,33 zł. Oznacza to, że jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej nie może kosztować więcej niż 7,79 zł. Jedna strona kopii dokumentacji medycznej zaś 0,79 zł.

Warto wspomnieć, że opłaty za udostępnienie dokumentacji są maksymalne. Dlatego niektóre podmioty lecznicze przewidują opłaty znacznie niższe, a inne nawet – w szczególnych okolicznościach – od tych opłat odstępują.

Autor: Arkadiusz Jóźwik, radca prawny, autor bloga o prawie dla stomatologów, pt.: Jak nie utknąć w kanałach przepisów.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: