Ubezpieczyciele zaakceptują koszty prywatnego leczenia 

Rafał Chmielewski

Sąd Najwyższy podjął niezwykle ważną na poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych uchwałę ( II CZP 63/15 z dnia 19 maja 2016 roku):
Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.).

Podkreślić należy, że uchwała ta będzie miała zastosowania także do poszkodowanych w wyniku błędu lekarskiego, bo w ich przypadku ubezpieczyciele odpowiadają za podmiot leczniczy na mocy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Mec. Jolanta Budzowska z bloga Błąd przy porodzie w najnowszym artykule pisze, że upłynie jeszcze jakiś czas, zanim to orzeczenie zostanie wprowadzone w życie przez ubezpieczycieli, ale już dziś wiadomo, że koszty prywatnego leczenia czy rehabilitacji podlegają zwrotowi przez zakład ubezpieczeniowy i należy o ich uzyskanie walczyć.

Co więcej, można wystąpić również o takie koszty, w stosunku do których ubezpieczyciel odmówił w przeszłości wypłaty (o ile roszczenie nie jest przedawnione). Pamiętajmy jednak o tym, że nasze wydatki to tzw. „szkoda majątkowa” – musimy ją udowodnić co do złotówki!

Zeznania świadków mogą się okazać niewystarczające. Należy więc gromadzić  dokumentację medyczną, faktury (wystawione na imię i nazwisko osoby poszkodowanej), paragony, bilety na dojazdy do przychodni, opłaty za pobyt rodziców w szpitalu, a nawet odcinki opłat za miejsca parkingowe i wszystkie inne mniej lub bardziej istotne dokumenty związane z leczeniem i rehabilitacją.

To kwestia wyjątkowo ważna społecznie. Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji w placówkach prywatnych zwiększa bowiem szanse na szybki powrót do zdrowia.

Autor: Rafał Chmielewski, szczęśliwy redaktor portalu Znam Swoje Prawo.pl :)

Poprzedni wpis:

Następny wpis: