Termin zagospodarowania nieruchomości

Joanna Marska-Romaniszyn Joanna Marska-Romaniszyn

Zdarza się, że w księdze wieczystej nieruchomości, której deweloper jest użytkownikiem wieczystym znajduje się informacja o jej terminie zagospodarowania. Co to oznacza i jakie może mieć konsekwencje dla potencjalnego klienta takiego dewelopera?

W artykule na temat sposobów korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste pisałam, że umowa zawarta pomiędzy właścicielem danego gruntu (dla przykładu gminą) a deweloperem można ustalić sposób korzystania z tego gruntu. Praktycznie oznacza to określenie sposobu zabudowania nieruchomości.

Podobnie ustala się też termin zagospodarowania nieruchomości. Pytanie tylko – po co? Odpowiedź jest banalnie prosta. Po to, by łatwiej było ocenić, czy deweloper wywiązał się z postanowień podpisanej umowy.

Jeśli jako termin zagospodarowania wskazano marzec 2015 roku, a w marcu 2016 roku wciąż na nieruchomości nic się nie dzieje, lepiej nie podpisywać umowy deweloperskiej. Niewywiązanie się przez dewelopera z umowy zawartej pomiędzy nim a właścicielem grunty wcale nierzadko prowadzi bowiem do pozbawienia go statusu użytkownika wieczystego. W efekcie nic on na gruncie nie może wybudować, a tym bardziej potem tego sprzedać.

Inna sytuacja to taka, w której umowa dewelopera z właścicielem gruntu przewiduje termin zagospodarowania na lipiec 2016 roku, tymczasem umowa z klientem wskazuje dopiero na grudzień 2016 roku. To pokazuje już, że ów deweloper prawdopodobnie przewiduje opóźnienie.

Oczywiście zawsze właściciel gruntu może przesunąć termin zagospodarowania, ale nie ma przecież gwarancji, że deweloper w ogóle go o takiej potrzebie poinformował, albo też właściciel mógł przedłużenia terminu po prostu odmówić.

Co jednak najważniejsze, powyższe przypadki mocno godzą w wiarygodność dewelopera. Skoro nie wywiązuje się on z umowy z właścicielem gruntu, raczej nie warto mu ufać. Umów ze swoimi klientami również może nie dotrzymać…

 

Autorzy tekstu: radca prawny Joanna Marska-Romaniszyn, redaktor Patryk Szulc

Autor: Joanna Marska-Romaniszyn, radca prawny, autorka bloga Umowa z deweloperem.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: