Szczególna stawka podatku VAT na wyroby medyczne

Avatar Katarzyna Kroner - radca prawny

W okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2016 r., stawka podatku VAT od wyrobów medycznych wynosi 8%.

Ma ona zastosowanie nie tylko do wyrobów medycznych, a także szeregu innych towarów związanych z ochroną zdrowia. Dotyczy zarówno odpłatnej dostawy, eksportu, importu na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów.

W poszczególnych pozycjach załącznika 3 do ustawy o VAT  znaleźć można grupy tych wyrobów, między innymi wózki inwalidzkie, stymulatory serca, aparaty słuchowe, rękawice chirurgiczne, strzykawki, igły, przyrządy i aparaturę do pomiaru ciśnienia krwi, aparaturę do transfuzji oraz sporo innych.

Istotne znaczenie dla tego tematu ma jednak pozycja 105 załącznika, która obejmuje swoim bardzo szerokim zakresem wyroby medyczne (w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych) dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika bez względu na symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Mamy więc do czynienia z sytuacją gdy zakwalifikowanie danego wyrobu do kategorii wyrobów medycznych, umożliwiające de facto zastosowanie stawki preferencyjnej, dokonane musi być na gruncie przepisów innych niż regulacje wynikające z prawa podatkowego.

Przenosząc się na grunt ustawy o wyrobach medycznych docieramy do definicji, której obszar znaczeniowy został zakreślony bardzo szeroko. Co z tego wynika dowiesz się z artykułu: 8% vat na wyroby medyczne, który znajdziesz w moim blogu.

Autor: Katarzyna Kroner - radca prawny, autorka bloga dla wytwórców, dystrybutorów i użytkowników wyrobów medycznych, pt.: Wyroby medyczne okiem Temidy.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: