System S24 do poprawy

Błażej Sarzalski - radca prawny Błażej Sarzalski - radca prawny

Możliwość zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu systemu elektronicznego Ministerstwa Sprawiedliwości bez wątpienia ograniczyła czas potrzebny na dopełnienie wszelkich formalności związanych z otwarciem działalności. Zamiast dwóch-trzech tygodni możemy liczyć na rejestrację spółki w dwa-trzy dni. Trzeba jednak powiedzieć sobie jasno, że system S24 nie jest ideałem i na pewno wymaga jeszcze poprawek.

Propozycje podstawowych usprawnień, w jakie warto byłoby wyposażyć system S24 są następujące:

  • możliwość komunikacji na linii Sąd-wnioskodawca na każdym etapie sprawy – czasem zdarza się, że wniosek nie zostaje rozpatrzony pozytywnie i wnioskodawcę wzywa się do uzupełnienia potrzebnych dla Sądu informacji. Niestety nie można przedstawić tych informacji w formie innej niż tradycyjna – papierowa, a to znacząco wydłuża terminy, o których mowa we wstępie. Dobrze byłoby więc pozwolić na przesyłanie pism procesowych w systemie S24 przy wykorzystaniu tego samego podpisu, co przy składaniu wniosku. W praktyce rodziłoby to jednak konieczność wprowadzenia zmian w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych
  • możliwość złożenia w systemie oświadczenia o reprezentowaniu osoby prawnej będącej wspólnikiem – wdrożenie tego rozwiązania to bardzo pilna potrzeba, bo system S24 wciąż ma ten mankament. Co więcej, nie wymaga to zmian w przepisach. Więcej szczegółów w temacie opisanych jest tutaj: oświadczenie o reprezentowaniu osoby prawnej w systemie S24.
  • możliwość podpisywania dokumentów przez każdego ze wspólników bez konieczności logowania na indywidualne konto – chodzi o to, by wspólnicy korzystający z jednego komputera mogli w danej chwili podpisać dokument wszyscy z jednego konta, bez potrzeby uciążliwego wylogowywania się i ponownego logowania,
  • rozszerzenie opcji wzorców umowy spółki – obecne wzorce są jedynie podstawowe, a w systemie S24 nie ma opcji wyboru innych, które są dostępne przy tradycyjnej rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Autor: Błażej Sarzalski - radca prawny, autor blogów Rejestracja spółki z o.o. oraz Rejestracja spółki w Delaware.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: