Stopień alarmowy ALFA. Zagrożenie terrorystyczne w Polsce

Rafał Chmielewski

Nieco ponad tydzień temu premier Beata Szydło podpisała zarządzenie, mocą którego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) wprowadzono stopień alarmowy ALFA, czyli pierwszy stopień zagrożenia terrorystycznego. W przypadku cyberprzestrzeni ogłoszono stopień BRAVO. Obowiązują one od północy 20 lipca (środa) do 23:59 1 sierpnia (poniedziałek). Ma to związek z odbywającymi się w Krakowie Światowymi Dniami Młodzieży.

Podstawa prawna stopnia alarmowego ALFA

Wprowadzanie stopni alarmowych jest możliwe na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2016 poz. 904), obowiązującej od 2 lipca 2016 roku. Przepisy w niej zawarte przewidują cztery stopnie alarmowe: ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA. Ich ogłoszenie następuje w drodze zarządzenie premiera bądź – w przypadkach niecierpiących zwłoki – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (samodzielnie lub na wniosek szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), albo Komendanta Głównego Policji).

Czym jest stopień alarmowy ALFA?

Stopień alarmowy ALFA to rodzaj ogólnego ostrzeżenia. Zobowiązuje on organy administracji do przeprowadzania zwiększonych kontroli miejsc użyteczności publicznej oraz dużych skupisk ludności. Jednocześnie organy te będą zmuszone stale przekazywać informacje właściwym służbom o wszelkich podejrzanych pakunkach, pojazdach czy osobach. Co więcej, winny one sprawdzić swoje instalacja alarmowe, przepustowość dróg ewakuacyjnych i przeprowadzić przegląd procedur łączących się z wprowadzeniem wyższych stopni zagrożenia terrorystycznego.

Jak w praktyce wygląda stopień alarmowy ALFA?

Ostatnie dni pokazują, że stopień alarmowy ALFA, wprowadzony w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie, to wcale nie przesadzona, a bardzo adekwatna reakcja organów administracji na zagrożenie terrorystyczne. W czwartkowy wieczór 21 lipca funkcjonariusze ABW zatrzymali na terenie Łodzi 48-letniego obywatela Iraku. Przyjechał on do miasta kilka dni wcześniej i wynajął pokój w hostelu oraz mieszkanie. Z informacji polskich służb wynikało, że Irakijczyk może planować zamach terrorystyczny podczas Światowych Dni Młodzieży. Rzeczywiście na jego ubraniu odkryto ślady materiałów wybuchowych, a w wynajmowanych mieszkaniach zabezpieczono listę adresów oraz plany dworców kolejowych, a także centrów handlowych w Łodzi i Krakowie.

Stopień alarmowy ALFA to jednak nie tylko tak szybkie i skuteczne reakcje służb, o których donoszą media. Skutki wprowadzonego zarządzenia widać również codziennie na polskich ulicach. Na parkingach przed wszystkimi dworcami, lotniskami, centrami handlowymi czy innymi miejscami większych skupisk ludzi widać oznakowane i nieoznakowane radiowozy Policji. W strategicznych miejscach na otwartej przestrzeni funkcjonariuszy tej formacji wspiera nawet Straż Graniczna. W głównym ośrodku Światowych Dni Młodzieży – Krakowie – Stary Rynek patrolują policjanci uzbrojeni w pistolety maszynowe. We wszystkich większych miastach w Polsce wśród tłumu, obok „mundurowych”, łatwo zauważyć funkcjonariuszy ubranych po cywilnemu – z kaburami na broń przypiętymi do pasków.

Co będzie dalej?

Po godzinie 23:59 w poniedziałek 1 sierpnia wszystko wróci do normy. Zarządzenie wprowadzające stopień alarmowy ALFA przestanie obowiązywać. To najprostszy i najlepszy scenariusz. Możliwe jest jednak przedłużenie stanu zagrożenia terrorystycznego, albo podniesienia go na wyższe stopnie – CHARLIE bądź DELTA. Ten ostatni ogłasza się jednak tylko wtedy, gdy dojdzie do zdarzenia terrorystycznego lub zgromadzone informacje będą wskazywały na zaawansowane przygotowania do tego typu zdarzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo względem Polaków czy polskich instytucji za granicą. Słowem – musi zostać naruszone bezpieczeństwo RP lub innego państwa, ale w sposób stwarzający zagrożenie także dla Polski. Wówczas do przeciwdziałania zagrożeniu terrorystycznemu można włączyć wojsko.

Autor: Rafał Chmielewski, szczęśliwy redaktor portalu Znam Swoje Prawo.pl :)

Poprzedni wpis:

Następny wpis: