Sprzedaż żywności do USA. Nowe wymogi

Agnieszka Szymecka-Wesołowska Agnieszka Szymecka-Wesołowska

Osoby, które prowadzą lub też planują sprzedaż żywności do USA bez wątpienia powinna zaciekawić wiadomość dotycząca nowych wymogów, które w tej kwestii zaczęły niedawno obowiązywać. Nie powinno to zresztą dziwić, jeśli spojrzy się na restrykcyjną politykę FDA (ang. Federal Food and Drugs Administration – Agencja ds. Żywności i Leków).

4 stycznia 2011 roku podpisano FSMA (ang. Food Safety Modernization Act), czyli akt zmieniający regulacje bezpieczeństwa żywności w USA. Część postanowień tego dokumentu zaczęła jednak obowiązywać dopiero 16 września 2016 roku.

Chodzi tu przede wszystkim o obowiązek zatrudnienia w zakładach przetwórstwa żywności i pasz, z którego ma miejsce sprzedaż żywności do USA pracownika na stanowisku Preventive Controls Qualified Individual. Ma to być osoba, która z pozytywnym wynikiem przeszła szkolenie z rozwoju i stosowania środków zapobiegawczych opartych na ryzyku przynajmniej równym do otrzymanego w oparciu o standaryzowany program uważany za właściwy przez FDA, bądź która na innej drodze otrzymała kwalifikacje przez swoje doświadczenie zawodowe, w którym to brała udział w opracowywaniu oraz stosowaniu systemów bezpieczeństwa żywności.

Pierwsze takie kursy już się odbywają, o czym więcej na blogu Prawo żywnościowe.

Autor: Agnieszka Szymecka-Wesołowska, doktor nauk prawnych, autorka bloga Prawo żywnościowe.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: