Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Joanna Mizińska - adwokat Joanna Mizińska - adwokat

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnościąMotywy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są bardzo różne i zależą oczywiście od indywidualnych planów właścicieli, czyli wspólników spółki. To może być po prostu odzyskanie zainwestowanego kapitału w części, albo w całości, albo na przykład podwyższenie kapitału zakładowego i wejście do spółki nowego wspólnika – inwestora.

W każdym przypadku procedura sprzedaży udziałów w spółce z o.o., choć nie taka prosta, wygląda podobnie.

Pierwszy etap to podpisanie przez strony umowy o zachowaniu poufności. Bez niej przecież nie można rozmawiać o kwestiach istotnych dla sprzedaży udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością. O tej umowie pisałam już zresztą szeroko w moim blogu – zajrzyj na przykład tutaj, tutaj i tutaj.

Następnym krokiem jest podpisanie tzw. listu intencyjnego, gdzie określa się kluczowe warunki przyszłej transakcji sprzedaży udziałów.

Potem ma miejsce audyt prawny, często połączony z  audytem podatkowym, finansowym i innym – zależy od indywidualnych potrzeb.

Następny etap sprzedaży udziałów w spółce z o.o. to negocjacje umowy. W pewnych sytuacjach może pojawić się konieczność rozdzielenia tego etapu na dwa osobne procesy, o czym poczytasz tutaj.

Następnie ma miejsce krok, w którym wykonywana jest umowa inwestycyjna i dochodzi do tzw. zamknięcia. W umowie inwestycyjnej czy umowie sprzedaży zapewne pojawią się warunki, od których uzależnione jest finalne nabycie udziałów przez inwestora. Takimi warunkami może być np. uzyskanie określonych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, wykazanie, że została podpisana umowa z podmiotem, z którym toczyły się negocjacje na etapie ustalania zapisów umowy inwestycyjnej, itp.

Finalnym etapem jest zamknięcie transakcji i przejście udziałów na nabywcę. Zwykle w tym momencie płatność za udziały jest zwalniana na rzecz zbywcy udziałów w spółce z o.o.

Każdy z tych etapów wymaga od Ciebie jako sprzedającego uwagi i staranności. Wymaga także wiedzy, gdzie mogą pojawić się istotne ryzyka, które mogą zaważyć na bezpieczeństwie prawnym transakcji. Procedura sprzedaży udziałów w spółce z o.o. jest pomimo pozorów dość skomplikowana, ale z pomocą kancelarii prawnej specjalizującej się w tego typu operacjach na pewno sobie z tym poradzisz. Na koniec zapraszam Cię do odwiedzin i lektury mojego bloga pt.: Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Autor: Joanna Mizińska - adwokat, autorka bloga Sprzedaż udziałów w spółce z o.o..

Poprzedni wpis:

Następny wpis: