Spółka offshore legalna?

Michal Gawlak - radca prawny Michal Gawlak - radca prawny

Czy spółka offshore może być założona zgodnie z prawem? Na pierwszy rzut oka odpowiedź zdaje się prosta: tak. Przecież polscy obywatele posiadają spółki w innych państwach, dla przykładu na Cyprze. Warto jednak przyjrzeć się bliżej tej problematyce.

Co na to prawo dewizowe?

W tym celu na początku powinno się sięgnąć do ustawy z 2002 roku Prawo dewizowe. Jej art. 9 przewiduje ograniczenia w obrocie dewizowym, a wśród nich:
„nabywanie przez rezydentów, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów: (…) b) udziałów i akcji w spółkach mających siedzibę w krajach trzecich, a także obejmowanie udziałów i akcji w takich spółkach.”

Rezydent i kraj trzeci

Zrozumienie tej regulacji wymaga wyjaśnienia terminów rezydenta oraz kraju trzeciego. Rezydentem jest osoba fizyczna z racji zamieszkiwania na terytorium jakiegoś państwa (np. Polski), albo spółka z racji posiadania siedziby na tym terytorium. Kraj trzeci to natomiast państwo nienależące do Unii Europejskiej (UE).

Spółka offshore po zezwoleniu

Oznacza to, że w myśl przepisów ustawy spółka offshore może zostać założona poza granicami UE po uzyskaniu zezwolenia dewizowego od Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Co więcej, takie zezwolenie jest też konieczne dla założenia rachunków bankowych. Trzeba jednak pamiętać o istnieniu ogólnych zezwoleń dewizowych, które pozwalają na zakładanie spółek. Wówczas nie ma potrzeby ubiegania się o indywidualne, konkretne zezwolenie.

Zezwolenia ogólne a udziały i akcje

Warto wspomnieć w tym miejscu o istnieniu ogólnych zezwoleń dewizowych ministra właściwego ds. finansów publicznych. Takie rozporządzenie wprowadza możliwość nabywania udziałów i akcji w spółkach mających siedzibę w krajach BIT, a nawet nabywania i obejmowania w kraju udziałów w spółkach mających siedzibę w krajach trzecich.

Czym są kraje BIT?

Przy czym przez kraje BIT rozumie się takie, z którymi Polska bądź inne państwa członkowskie Unii Europejskiej podpisały umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, albo umowy wiążące Polskę po podpisaniu ich przez Unię Europejską lub państwa członkowskie UE. W tym wypadku kraje trzecie to dla przykładu raje podatkowe – Seszele, Mauritius itp., które wspomnianych umów nie podpisały.

Spółka offshore może więc być założona legalnie. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, iż rezydenci najczęściej nie obejmują udziałów bądź akcji w spółce offshore z uwagi na fakt, że zwykle korzystają z instytucji tzw. nominatów.

Autor: Michal Gawlak - radca prawny, autor bloga Spółka za granicą - optymalnie, bezpiecznie, korzystnie.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: