Spółka LLC zabezpieczeniem przed „dobrą zmianą”

Błażej Sarzalski - radca prawny Błażej Sarzalski - radca prawny

Nie ulega wątpliwości, że słuchając wypowiedzi polityków i dziennikarzy o obecnej sytuacji politycznej w naszym kraju można mieć mieszane uczucia czy nawet pewne obawy. Wszak nieopublikowanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego jest w praktyce niezastosowaniem powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, co wydaje się po prostu tendencją niebezpieczną. Poza polityką ucierpieć może też gospodarka, chociażby przez odpływ kapitału. Dobrym zabezpieczeniem przed tym zjawiskiem może okazać się spółka LLC w Delaware.

Mowa o zabezpieczeniu, swego rodzaju zapobiegliwości i przezorności, bo póki co zagraniczni inwestorzy nie stracili wyraźnie zainteresowania Polską. Natomiast zdecydowanie bardziej widać, że zmienił się profil tych inwestorów. Raczej nie inwestują oni długoterminowo, a krótkoterminowo, co patrząc perspektywicznie nie będzie dla nas dobre.

Kapitał może być bezpieczniejszy w innych miejscach – przykładowo na koncie bankowym należącym do spółki LLC w Delaware. Nie chodzi tutaj o jakiekolwiek optymalizacje podatkowe, czy tym bardziej oszustwa, jest to natomiast zwyczajne zabezpieczenie kapitału w rękach podmiotu, który niekoniecznie podlega prawu polskiemu.

Dlatego naprawdę warto przemyśleć takie rozwiązanie – przezorny zawsze ubezpieczony, choć trzeba wierzyć, że w Polsce nie będzie tak źle…

Autor: Błażej Sarzalski - radca prawny, autor blogów Rejestracja spółki z o.o. oraz Rejestracja spółki w Delaware.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: