Spółka komandytowa i jej upadłość

Zbigniew Korsak - radca prawny Zbigniew Korsak - radca prawny

Spółka komandytowa może znaleźć się w stanie upadłości likwidacyjnej, albo upadłości układowej. Likwidacja w tym przypadku oznacza likwidację spółki i a więc i jej przedsiębiorstwa, natomiast i upadłość układowa  oznacza to, że dłużnik (czyli spółka komandytowa) ma jeszcze szansę na porozumienie z wierzycielami.

Jakie są skutki upadłości sp.k. dla samej spółki?

Pierwszym skutkiem ogłoszenia upadłości spółki komandytowej jest po prostu rozwiązanie spółki. Spółka taka będzie wykreślona z KRS na wniosek syndyka po ukończeniu upadłości. Ponadto wygasa też wtedy każda prokura udzielona przez spółkę, a jej majątek staje się masą upadłości, z której syndyk, wspólnie ze wspólnikami, ma zaspokoić wierzycieli spółki.

Co się dzieje w przypadku upadłości likwidacyjnej?

  • niestety wspólnicy tracą kontrolę nad spółką natomiast masą upadłości zarządza syndyk;
  • natomiast, co ważne, wierzyciele nie mogą prowadzić egzekucji z majątku masy upadłości;
  • w nazwie spółki powinien pojawić się dodatek ,,w upadłości likwidacyjnej„;

A co się dzieje w przypadku upadłości układowej?

  • w zależności od decyzji sądu upadłościowego wspólnicy mogą sprawować ,,zarząd własny” nad masą upadłości pod kontrolą nadzorcy sądowego, albo może go sprawować samodzielnie nadzorca sądowy;
  • w nazwie spółki powinien pojawić się dodatek ,,w upadłości układowej”;

Powyżej wspomniałem o samych podstawach upadłości spółki komandytowej. Jeśli jesteś zainteresowany tym, co oznacza upadłość spółki komandytowej dla jej wierzycieli, zajrzyj do mojego bloga do serii artykułów na temat upadłości spółki komandytowej.

Autor: Zbigniew Korsak - radca prawny, autor blogów: Spółka komandytowa oraz Spółka jawna.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: