Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy. Projekt ograniczenia

Wojciech Kryczek - radca prawny Wojciech Kryczek - radca prawny

Na blogu Umowa o roboty budowlane omawiałem już temat solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy właśnie z tytułu realizacji umowy o roboty budowlane (np. tutaj – solidarna odpowiedzialność wykonawcy i inwestora). Obowiązujące teraz regulacje dotyczące odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy niebawem mogą przejść do historii, a ich miejsce zajmą nowe rozwiązania.

Dlaczego? Otóż w Senacie trwają właśnie prace nad projektem zmian w Kodeksie cywilnym, zmierzającym do ograniczenia solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy.

Obecną regulację według projektu miałaby zastąpić zasada, wedle której inwestor zapłaci solidarnie z wykonawcą tylko wtedy, gdy w formie pisemnej wyrazi zgodę na zawarcie umowy między wykonawcą a podwykonawcą.

Tymczasem w aktualnym stanie prawnym mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy inwestor ponosi solidarną odpowiedzialność nawet, jeśli nie zapozna się z umową między wykonawcą a podwykonawcą. Pisałem o tym w artykule Zgoda na zawarcie umowy o roboty budowlane z podwykonawcą w orzecznictwie.

Twierdzi się, iż dziś podwykonawca jest stawiany w pozycji uprzywilejowanej, niewspółmiernie do pozycji inwestora. Inwestor nie dysponuje bowiem w praktyce adekwatnymi środkami dla zabezpieczenia się przed roszczeniami podwykonawcy. Szczególnie, jeśli te pojawiłyby się już po zakończeniu realizacji umowy.

Wspomniany projekt miałby wprowadzić następujące rozwiązania:

  • zgoda bierna – podwykonawca może powołać się na milczącą zgodę inwestora. Wykonawca będzie upoważniony do zawarcia umowy z podwykonawcą, ale inwestor będzie zwolniony z solidarnej odpowiedzialności
  • zgoda czynna – inwestor wyrazi zgodę na zawarcie umowy między wykonawcą a podwykonawcą w formie pisemnej, a więc wyraźnie, a nie w sposób dorozumiany. Inwestor będzie ponosił wtedy solidarną odpowiedzialność z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenie podwykonawcy.

Podczas prac nad projektem może pojawić się jeszcze dużo zmian. Oznacza to, że na ostateczne ukształtowanie zasad solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Autor: Wojciech Kryczek - radca prawny, autor bloga o umowach dla inwestorów, wykonawców i podwykonawców, pt.: Umowa o roboty budowlane.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: