Smartfon do opłat urzędowych

Avatar Rafał Chmielewski

W ostatnim tygodniu września tegon roku wystartował program Banku PEKAO SA oraz Krajowej Izby Rozliczeniowej. Najważniejszym elementem projektu jest… smartfon. Nie chodzi tu bynajmniej o żadną promocję czy nagrodę, ale możliwość uiszczenia opłat urzędowych za pomocą smartfona. Taka opcja pojawiła się dotychczas w urzędach na terenie kilku gmin i obejmuje m.in. opłaty za rejestrację pojazdu czy wydanie prawa jazdy.

Wprowadzane właśnie rozwiązanie ma być korzystne przede wszystkim dla petenta. Nie musi on bowiem dzięki niemu udawać się do kasy, ani tym bardziej wypłacać gotówki (ten problem ograniczono już wcześniej przez montowanie w kasach urzędowych terminali płatniczych).

Poza tak rozbudowaną procedurą na pewno zmniejszy to kolejki w urzędniczych okienkach, a co za tym idzie – czas załatwiania spraw.

Według planów już za kilka miesięcy smartfon jako urządzenie do uiszczania opłat urzędowych będzie można wykorzystać w większości urzędów w Polsce. Co istotne z punktu widzenia takich jednostek – do obsługi wystarczą im tylko zwykłe komputery z dostępem do Internetu, a więc nie wymaga to żadnych dodatkowych inwestycji.

Do realizacji transakcji należy podać urzędnikowi numer telefonu, na który zostanie wysłana do aplikacji prośba o realizację transakcji. Petent musi ją zaś potwierdzić kodem ePIN.

Autor: Rafał Chmielewski, szczęśliwy redaktor portalu Znam Swoje Prawo.pl :)

Poprzedni wpis:

Następny wpis: