Służebność przesyłu i jej zasiedzenie a Konstytucja

Piotr Zamroch - radca prawny Piotr Zamroch - radca prawny

Jakiś czas temu opublikowałem artykuł o orzeczeniu wydanym przez Sąd Rejonowy w Piasecznie, w którym bardzo starannie, a jednocześnie zupełnie sprzecznie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego odniesiono się do kwestii zasiedzenia służebności przesyłu i podobnej służebności gruntowej. Można go przeczytać W TYM MIEJSCU. W poniższym tekście natomiast pochylę się nad innym orzeczeniem z okręgu warszawskiego w tym przedmiocie, a mianowicie nad postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 maja 2015 roku (sygn. akt V Ca 2345/14), które w grudniu ubiegłego roku analizował Sąd Najwyższy.

Warszawski Sąd Okręgowy w uzasadnieniu swojego postanowienia zawarł następujące poglądy:

  • katalog praw rzeczowych ma charakter zamknięty, dlatego w okresie od wejścia w życie Kodeksu cywilnego 1 stycznia 1965 roku do dnia 3 sierpnia 2008 roku nie istniała możliwość ustanowienia służebności o obecnej treści służebności przesyłu
  • brak przepisów przejściowych spowodował, że bieg terminu zasiedzenia służebności przesyłu można liczyć jedynie od dnia 3 sierpnia 2008 roku, natomiast nie ma możliwości włączenia do tego okresu wcześniejszego
  • wykładnia Sądu Najwyższego co do przepisów o służebności gruntowej miała charakter prawotwórczy przez wzgląd na zbyt daleką zmianę treści uregulowań kodeksowych – poza zakresem ich literalnego brzmienia
  • wykładnia ta wywołała naruszenie zasady proporcjonalności przez obciążenie prawa własności skomplikowanymi zabiegami interpretacyjnymi, a właściciele nierzadko nie mieli pojęcia o obciążeniu ich prawa własności – sprawiedliwość społeczna nakazuje w takim przypadku, by ewentualna ingerencja była łączona z odpowiednim ekwiwalentem za nią
  • Trybunał Konstytucyjny, choć postępowanie w sprawie P 28/13 zostało umorzone, stwierdził, iż Sąd Najwyższy w 2003 roku stworzył nowy rodzaj służebności, ale dopiero później pozwolił na jej nabycie w drodze zasiedzenia
  • do 3 sierpnia 2008 roku tytuł prawny przedsiębiorcy przesyłowego do nieruchomości powinien mieć formę decyzji wywłaszczeniowej, natomiast przedsiębiorcy nie posiadający takiej decyzji mogą obliczać termin zasiedzenia nieruchomości tylko od 3 sierpnia 2008 roku

Przypadek orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie jest o tyle ciekawy, że przedstawia poglądy spotykane na salach sądowych raczej rzadko, a jeśli już – to zwykle właśnie w okręgu warszawskim.

Na moim blogu Przesył energii znajdziecie więcej orzeczeń, które dotyczyły kwestii zgodności zasiedzenia służebności przesyłu i podobnej służebności gruntowej z Konstytucją RP.

Autor: Piotr Zamroch - radca prawny, autor bloga Przesył energii.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: