Skazany bez warunkowego zawieszenia. Co teraz?

Daniel Anweiler - adwokat Daniel Anweiler - adwokat

Wyobraź sobie sytuację, że zostałeś skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Co wówczas zrobić? Coś następującego dość często – złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary. O tym poniżej, a o innych kwestiach związanych z tą problematyką będę pisał więcej na moim nowym blogu – Odroczenie kary – na który serdecznie zapraszam 🙂

Taki wniosek można, a nawet powinno złożyć się do Sądu jak najszybciej po uprawomocnieniu się wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności. Ważne, by nie czekać z tym do czasu otrzymania wezwania do stawiennictwa w Zakładzie Karnym – jest bowiem ryzyko, że wtedy będzie za późno. Skazany zostanie zatrzymany przez Policję i przewieziony celem odbycia kary do najbliższego Zakładu Karnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odroczenie wykonania kary przysługuje przez okres roku, jeśli jej natychmiastowe wykonanie spowodowałoby ciężkie skutki dla skazanego bądź jego rodziny. Dla przykładu mowa tu o sytuacji, kiedy skazany jest jedynym żywicielem rodziny, opiekuje się osobą chorą lub sam choruje (jednak nie tak bardzo, by osadzenie go w Zakładzie Karnym stanowiło zagrożenie dla życia lub zdrowia, ale musi się leczyć na wolności, gdyż w warunkach więziennych nie ma takiej możliwości). Ponad to odroczenie kary ma szansę uzyskać rodzic samotnie wychowujący dziecko nawet na okres do lat trzech od chwili urodzenia się dziecka.

Odroczenie wykonania kary przysługuje także skazanym chorym psychicznie lub zapadłym na inną ciężką chorobę, która uniemożliwia wykonanie kary. Ciężka choroba jest w tym przypadku rozumiana jako tak poważna, że umieszczenie skazanego w Zakładzie Karnym mogłoby spowodować zagrożenie jego życia lub poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia. Jeśli w swojej opinii biegły lekarz potwierdzi wystąpienie u skazanego takiej choroby, Sąd zawsze odracza wykonanie kary.

Odroczenie może być udzielone nawet kilkukrotnie, jednak nie dłużej niż na okres roku. Okres odroczenia liczy się od chwili wydania pierwszego postanowienia o odroczeniu wykonania kary. Sąd może w jego treści zobowiązać skazanego, by ten podjął pracę bądź leczenie.

Wniosek o odroczenie wykonania kary składa się do Sądu, który wydał wyrok skazujący orzekając w I instancji. Podlega on opłacie sądowej w wysokości 80 złotych. Wpłaca się ją w kasie Sądu lub przelewem bankowym na konto Sądu, wskazując przy tym, że opłata dotyczy wniosku o odroczenie wykonania kary oraz podając sygnaturę sprawy, a także imię i nazwisko skazanego.

Autor: Daniel Anweiler - adwokat, autor bloga o odroczeniu kary więzienia, warunkowym zwolnieniu z Zakładu Karnego oraz przerwie w karze, pt.: Odroczenie kary.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: