Rozdzielność majątkowa zabezpieczy przed długami małżonka?

Malgorzata Betkowska - adwokat Malgorzata Betkowska - adwokat

Co do zasady w momencie zawarcia małżeństwa powstaje wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami. W skład takiej wspólności wchodzą przedmioty nabyte w trakcie jej trwania przez małżonków razem, a także przez każdego z nich osobno. Wyjątek to przedmioty, które należą do majątków osobistych małżonków. Inaczej jest natomiast, gdy małżonkowie podpiszą tzw. intercyzę, czyli umowę o rozdzielności majątkowej. Rodzi ona bowiem ustrój w wyniku którego pozostają pomimo zawarcia ślubu lub też powstają w trakcie trwania związku małżeńskiego dwa odrębne majątki każdego z małżonków.

Rozdzielność majątkowa służy zabezpieczeniu małżonka na wypadek, gdy drugi małżonek ma długi. Bez intercyzy bowiem wierzyciel obok żądania spłaty z majątku osobistego zadłużonego małżonka, może dochodzić także zaspokojenia z majątku wspólnego oraz majątku osobistego niezadłużonego małżonka.

Rozdzielność majątkowa może zostać zawarta przed ślubem jak i w jego trakcie. Wymagana jest tutaj forma aktu notarialnego. W niektórych sytuacjach rozdzielność majątkową wprowadza się orzeczeniem sądu. Ustrój jakim jest rozdzielność majątkowa to rozwiązanie szczególnie korzystne, jeśli jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek, jest członkiem zarządu spółki kapitałowej bądź wspólnikiem spółki osobowej ponoszącym odpowiedzialność za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Przede wszystkim dlatego, że każdy, nawet ten najbardziej pewny biznes, niesie ze sobą pewne ryzyko niepowodzenia i strat finansowych.

Trzeba jednak pamiętać, iż rozdzielność majątkowa nie zapewnia całkowitej i bezwarunkowej ochrony dotyczącej długów małżonka. Wierzyciel posiadający prawomocny wyrok przeciw dłużnikowi, może żądać nadania mu na drodze sądowej klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. Wtedy małżonkowi dłużnika przysługuje tzw. powództwo przeciwegzekucyjne, w którym musi on wykazać, że intercyza jest wobec wierzyciela skuteczna, bo ten o niej wiedział.

Warto jest w związku z tym zadbać o ujawnienie umowy majątkowej małżeńskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym – jeśli małżonek jest członkiem zarządu spółki bądź wspólnikiem spółki osobowej ponoszącym odpowiedzialność za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Istotne wydaje się również, by przy pożyczkach czy umowach handlowych informować kontrahentów o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Autor: Malgorzata Betkowska - adwokat, autorka bloga o tym, co każdy przedsiębiorca o prawie rodzinnym wiedzieć powinien, pt.: Rozwód przedsiębiorcy.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: