Rodzina 500+: Wniosek złóż dziś, a na pieniądze poczekaj

Rafał Chmielewski

Od dziś można już składać wnioski o przyznanie świadczeń w ramach rządowego programu Rodzina 500+. Pieniądze miały być wypłacane niebawem, ale nie jest to wcale takie pewne…

Program Rodzina 500+ (o którym piszemy chociażby TUTAJ) przewiduje wypłatę pięciuset złotych na drugie i każde następne dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie osiemnastego roku życia. Nie ma tutaj znaczenia dochód osiągany przez rodzinę. Jeśli natomiast sytuacja materialna danej rodziny jest szczególnie zła, możliwe jest uzyskanie świadczeń także na pierwsze dziecko.

Od piątku 1 kwietnia 2016 roku przyjmowane są wnioski o przyznanie takich świadczeń. Jak zapowiadał rząd, pieniądze w kwocie pięćset złotych powinny trafiać do rodzin w najbliższym czasie.

Okazuje się jednak, że może to być problematyczne przez brak wystarczających środków pieniężnych. W celu uzupełnienia tej luki planuje się przekazanie na program Rodzina 500+ części funduszy zabezpieczonych dla potrzeb wypłaty emerytur oraz rent.

Pomimo takiego zabiegu nie wyklucza się, iż pierwsze wypłaty pieniędzy z programu Rodzina 500+ nastąpią dopiero w styczniu 2017 roku. Wcześniej świadczenia otrzymaliby nie wszyscy beneficjenci, co bez wątpienia stałoby w opozycji do równości wobec prawa.

Nie pozostaje więc nic innego, jak składać wnioski i czekać na dalszy rozwój sytuacji…

Autor: Rafał Chmielewski, szczęśliwy redaktor portalu Znam Swoje Prawo.pl :)

Poprzedni wpis:

Następny wpis: