Rodzina 500+ a podatki

Malgorzata Betkowska - adwokat Malgorzata Betkowska - adwokat

Nie o rozwodzie, jak sugeruje nazwa bloga Rozwód przedsiębiorcy, a o wciąż głośnym temacie programu Rodzina 500+. Bez wątpienia spowoduje on, że rodziny będą dysponować większymi środkami finansowymi. Nasuwa się więc pytanie, jak wygląda kwestia ich opodatkowania? Szczegóły poniżej.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) przewiduje zwolnienie z opodatkowania świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, a także dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz zasiłki porodowe otrzymane w oparciu o przepisy odrębne.

Świadczenia przyznane od Państwa w ramach programu „Rodzina 500+” również będą zwolnione od opodatkowania podatkiem od osób fizycznych (PIT). Co więcej, to świadczenie wychowawcze nie będzie także wliczane do dochodu w przypadku ubiegania się o inne świadczenia uzależnione właśnie od kryterium dochodowego. Mowa tutaj dla przykładu o świadczeniach pochodzących z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, stypendiów dla uczniów i studentów, jak i dodatków mieszkaniowych. Można więc mówić o następnym ułatwieniu dla rodziców.

Autor: Malgorzata Betkowska - adwokat, autorka bloga o tym, co każdy przedsiębiorca o prawie rodzinnym wiedzieć powinien, pt.: Rozwód przedsiębiorcy.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: