Rodzina 500+. Jakie świadczenia z ZUS i KRUS zaliczane są do dochodu

Kinga Matyasik-Ochlust - radca prawny Kinga Matyasik-Ochlust - radca prawny

Program „Rodzina 500+” jest dyskutowany od wielu miesięcy. Najwięcej wątpliwości rodzi pytanie, co podlega zaliczeniu do dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (czyli ustawy o programie „Rodzina 500+”). Dziś zastanowimy się nad problematyką świadczeń z ZUS i KRUS, które wlicza się do dochodu na gruncie ww. ustawy. Tymczasem więcej o sprawach związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na moim blogu Wbrew ZUS.

Więcej o Programie Rodzina 500 plus >>

Wspomniana ustawa w art. 2 odwołuje się do definicji dochodu, określanej w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych. Padające tam sformułowania mogą być jednak dla przeciętnego człowieka zbyt skomplikowane i niezrozumiałe, dlatego też postaram się uprościć weryfikację świadczeń zaliczanych do dochodu.

W myśl ustawy o programie „Rodzina 500+” do dochodu wlicza się następujące świadczenia pobierane z ZUS i KRUS:

  • Zasiłek chorobowy – określony w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;
  • Świadczenia rodzicielskie;
  • Zasiłek macierzyński – określony w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
  • Zasiłek macierzyński ZUS;
  • Świadczenie rehabilitacyjne;
  • Emeryturę oraz rentę;
  • Zasiłek i świadczenie przedemerytalne;

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż wymienione świadczenia często są świadczeniami o charakterze okresowym, co w praktyce będzie prowadziło do częstej zmiany dochodu – przykładowo w sytuacji, gdy zaprzestaniemy pobierać zasiłek chorobowy.

Do ustawy o programie „Rodzina 500+” wprowadzono dodatkowo pojęcie utraconego dochodu, który nie podlega wliczeniu do dochodu za poprzedni rok. Oznacza to tyle, że jeśli w ubiegłym roku utracono prawo do zasiłku chorobowego, to nie będzie on wliczany do dochodu dla ustalenia prawa do pobierania 500 złotych na pierwsze dziecko.

Autor: Kinga Matyasik-Ochlust - radca prawny, autorka bloga Wbrew ZUS.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: