RODO – projekty ustawy o ochronie danych osobowych

Pawel Ludwiczak, radca prawny

RODO - ochrona danych osobowych w firmieJednym z najważniejszych tematów w różnego rodzaju działach gospodarki jest tzw. RODO. RODO to nic innego jak Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z uchwaleniem wspomnianego Rozporządzenia polski ustawodawca opublikował już projekt ustawy o ochronie danych osobowych oraz projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych. Z projektów tych ustaw coraz lepiej wyłania się skomplikowany system ochrony danych osobowych.

Ochrona danych osobowych w firmie – co warto wiedzieć o nowych przepisach?

Należy przede wszystkim przeczytać i przeanalizować przepisy RODO.

Akty prawne UE w postaci Rozporządzeń  obowiązują bezpośrednio i są aktem wyższego rzędu wobec ustaw krajowych. Wiemy, że proces wdrożenia Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych … zajmie od kilku do kilkunastu miesięcy i skończy się w dniu wejścia w życie RODO tj. – uwaga – 25 maja 2018 r. Rozporządzenie warto koniecznie przestudiować w całości. Następnie warto się skupić na projektach ustaw pamiętając, że są to na razie tylko projekty i mogą w Sejmie lub Senacie ulec zmianie.

Nie można zapominać o obecnie obowiązujących przepisach i ich przestrzeganiu. Mam na myśli obecnie obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych. DO czasu wejścia w życie Rozporządzenia owa ustawa wciąż ma moc obowiązującą.

RODO zawiera dość dolegliwe konsekwencje z powodu nie przestrzegania zapisów tego Rozporządzenia. Nie ma jednak potrzeby wpadania w panikę z powodu tych kar, które będą grozić od 25 maja 2018 r. Zamiast tego warto uregulować swoje zobowiązania wobec systemu prawa.

Aby stworzyć sprawnie działający system ochrony danych osobowych nie wystarczy samo spisanie procedur. Dobry prawnik napisze poprawne procedury, ale tylko zespół przedsiębiorstwa przy pomocy doświadczonych specjalistów może stworzyć żywy, sprawny i ciągle doskonalący się system.

Więcej o ochronie danych osobowych oraz RODO przeczytasz w moim blogu: Kancelaria radcy prawnego Paweł Ludwiczak.

Autor: Pawel Ludwiczak, radca prawny, autor bloga o zamówieniach in house, zbiorowym transporcie publicznym, Compliance, prawie gospodarczym i paru innych ciekawych rzeczach pt.: Kancelaria radcy prawnego Paweł Ludwiczak.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: