Restrukturyzacja przed upadłością

Izabela Rajczyk - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, syndyk Izabela Rajczyk - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, syndyk

Mój poprzedni wpis dotyczył nowości w prawie upadłościowym (zainteresowanych zapraszam do lektury TUTAJ). Dziś natomiast więcej o zasadzie Prawa restrukturyzacyjnego, która zakłada, że restrukturyzacja ma pierwszeństwo przed upadłością. To z niej wynika praktyka sądów, by najpierw rozpatrywać wnioski restrukturyzacyjne (przed wnioskami o ogłoszenie upadłości), jeśli oba takie zostały zgłoszone w stosunku do jednego podmiotu.

Nie ulega wątpliwości, że zasada ta pozwala na realizację głównego założenia restrukturyzacji, jakim jest pomoc i odbudowa przedsiębiorstwa, a tym samym uniknięcie upadłości. Działa to w następujący sposób: jeśli sąd restrukturyzacyjny poweźmie wiadomość o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, niezwłocznie zawiadomi sąd upadłościowy o złożeniu również wniosku restrukturyzacyjnego. W efekcie sąd upadłościowy zwykle zawiesza rozpoznanie wniosku do czasu, aż sąd restrukturyzacyjny wyda prawomocne orzeczenie, którego przedmiotem jest wniosek restrukturyzacyjny.

Zasada ma swoje odzwierciedlenie w art. 9b Prawa upadłościowego. Ta sama ustawa a art 9a dodatkowo wprowadza zakaz ogłoszenia upadłości w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego (od otwarcia takiego postępowania do jego zakończenia bądź wydania prawomocnego orzeczenia w tej sprawie przez sąd).

Jak od każdej reguły, tak i od tej przewiduje się wyjątek. Ma on zastosowanie wtedy, gdy wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości jest sprzeczne z ogólnym interesem wierzycieli. W takiej sytuacji sąd upadłościowy postanawia o przejęciu wniosku restrukturyzacyjnego celem wspólnego rozpoznania i zakończenia postępowania jedynym postanowieniem.

Autor: Izabela Rajczyk - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, syndyk, autorka bloga o tym jak prowadzić, przekształcić lub zoptymalizować swój biznes, pt.: Restrukturyzacja firmy okiem prawnika.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: