Rada Nadzorcza w austriackiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Tomasz Klimek, rechtsanwalt, adwokat Tomasz Klimek, rechtsanwalt, adwokat

Prawo austriackie wymaga, by w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) ustanowiono Walne Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd Spółki. Jednocześnie w spółce nie musi funkcjonować Rada Nadzorcza, jednak przepisy na to pozwalają. O tym w dalszej części tekstu, zaś inne kwestie prowadzenia działalności gospodarczej w Austrii opisuję na blogu Polskie firmy w Austrii.

Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Wynikają one z § 29 ust. 1 GmbHG oraz ustaw szczególnych (np. § 2 ust. 5 InvFG, § 12 WGG). My skupimy się jednak na § 29 ust. 1 GmbHG, zgodnie z którym Rada Nadzorcza musi być ustanowiona w następujących przypadkach:

  • kapitał założycielski jest większy niż 70 000 euro, a spółka posiada więcej niż 50 wspólników
  • spółka średnio w ciągu roku zatrudnia więcej niż 300 pracowników
  • jeżeli zakładana GmbH zarządza spółką akcyjną bądź inną sp. z o.o. posiadającą obowiązkowo Radę Nadzorczą lub sp. z o.o., o której mowa w poprzednim punkcie, albo jest spółką dominującą przez wzgląd na bezpośrednie posiadanie ponad 50 % udziałów / akcji w tych spółkach i w obu przypadkach średnio w ciągu roku zatrudnia więcej niż 300 pracowników
  • jeżeli zakładana GmbH jest komplementariuszem spółki komandytowej, a spółki te razem średnio w ciągu roku zatrudniają więcej niż 300 pracowników
  • jeżeli w wyniku transgranicznego połączenia spółek kapitałowych pracownicy w GmbH posiadaliby uprawnienie do powołania swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej

GmbHG w § 30 precyzuje, że Rada Nadzorcza powinna liczyć przynajmniej trzech członków. Co ciekawe, górna granica liczby członków Rady Nadzorczej austriackiej spółki z o. o. nie jest ograniczona jak ma to miejsce w przypadku tamtejszej spółki akcyjnej. Druga różnica między nimi jest taka, że Rada Nadzorcza w GmbH nie ma kompetencji do powoływania członków zarządu.

Autor: Tomasz Klimek, rechtsanwalt, adwokat, autor bloga o prawnych aspektach działalności polskich przedsiębiorstw w Austrii, pt.: Polskie Firmy w Austrii.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: